Sosiaalihallitus

Sosiaalihallitus oli Suomen valtion keskusvirasto, joka vastasi sosiaaliasioista. Se toimi sosiaaliministeriön alaisuudessa vuosina 1918–1922 ja sosiaali- ja terveysministeriön 1968–1991. Sen alaisuudessa toimivat aikoinaan ammattien- ja köyhäinhoidontarkastajat. Uuden sosiaalihallituksen tehtäviin kuuluivat muiden muassa sosiaalihuollon edistäminen, huoltolaitosten valvonta, lastensuojelu ja lapsiperheiden tukeminen, sekä erinäisiä vanhusten ja vammaisten hoitoon, sosiaalityöhön, perusturvaan, päihdehuoltoon sekä pakolaisasioihin liittyviä tehtäviä. Sosiaalihallituksen tehtäviä kuuluu nykyään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

HistoriaaMuokkaa

Sosiaalihallitusta edelsi autonomian ajan Suomessa vaivaishoidon tarkastajan virka, joka perustettiin keisarillisella julistuksella 2. lokakuuta 1888 ja astui voimaan seuraavana vuonna. Tarkastajan tehtävä oli valvoa vaivaishoidon järjestämistä ja koota siitä virallista tilastoa senaatin käyttöön. Sosiaalihallitus perustettiin ensimmäisen kerran vuoden 1918 alusta, pian sosiaaliministeriön perustamisen jälkeen. Tämä "vanha" Sosiaalihallitus vastasi sosiaali-, työ-, vakuutus-, köyhäinhoito- ja raittiusasioista. Virasto lakkautettiin vuonna 1922, jolloin sen tehtävät siirrettiin ministeriölle, mutta perustettiin uudestaan 1968 samassa yhteydessä kun sosiaaliministeriöstä tuli sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaalihallitus yhdistettiin Lääkintöhallituksen kanssa uudeksi Sosiaali- ja terveyshallitukseksi 1. maaliskuuta 1991.

PääjohtajatMuokkaa

Vaivaishoidon tarkastajat

Ylijohtajat

Pääjohtajat

LähteetMuokkaa

  • Pääjohtajakunta, s. 211–213. SKS, Helsinki 2005.