Skitsoidi persoonallisuus

Eristäytyvä eli skitsoidi persoonallisuus on persoonallisuushäiriö, jolla ominaista on laaja-alainen vetäytyminen ihmissuhteista ja rajoittunut tunteiden ilmaiseminen.[1]

Eristäytyvä persoonallisuus
Luokitus
ICD-10 F60.1
Huom! Tämä artikkeli tarjoaa vain yleistä tietoa aiheesta. Wikipedia ei anna lääketieteellistä neuvontaa.

Häiriöstä kärsiville ihmisille saattaa joskus kehittyä masennushäiriö. Häiriö yhtyy useimmiten skitsotypaaliseen, paranoidiin ja välttelevään persoonallisuushäiriöön.[2]

Piirteitä Muokkaa

Persoonallisuushäiriölle on ominaista vetäytyminen pois tunnepitoisista, sosiaalisista ja muista suhteista mielikuvitukseen, yksinäisiin harrastuksiin ja itsetutkiskeluun. Kyky ilmaista tunteita ja kokea mielihyvää on rajoittunut.[3]

Diagnostiset kriteerit Muokkaa

A. Täyttää persoonallisuushäiriön (F60) yleiset kriteerit.
B. Vähintään neljä seuraavista:
(1) vain harvat asiat tai toiminnat tuottavat mielihyvää
(2) tunne-elämän kylmyys, etäisyys tai tunteiden latistuminen
(3) puutteellinen kyky ilmaista joko helliä, lämpimiä tunteita tai vihaisuutta muita kohtaan
(4) välinpitämättömyys sekä kiitoksen että arvostelun suhteen
(5) vain vähäinen kiinnostus sukupuoliseen kanssakäymiseen muiden kanssa (ottaen huomioon iän)
(6) jatkuva yksinäisten toimintojen asettaminen etusijalle
(7) mielikuvitusmaailma ja itsetutkiskelu hallitsevat ajattelua
(8) korkeintaan yksi tai ei yhtään läheistä ystävää tai luottamuksellista ihmissuhdetta tai ei haluakaan läheiseen ihmissuhteeseen
(9) tahaton kyvyttömyys ottaa mitenkään huomioon vallitsevia sosiaalisia normeja tai tapoja

Katso myös Muokkaa

Lähteet Muokkaa

  1. F60.1 Eristäytyvä persoonallisuus www.mielenterveystalo.fi. Viitattu 31.1.2021.
  2. Mitä tiedät skitsoidista persoonallisuushäiriöstä? Mielen Ihmeet. 10.3.2018. Viitattu 31.1.2021.
  3. F60.1 Eristäytyvä (skitsoidi) persoonallisuus www.terveyskirjasto.fi. Arkistoitu 4.2.2021. Viitattu 31.1.2021.