ICD-10-pääluokka F

Wikimedia-luetteloartikkeli

WHO:n kansainvälisen tautiluokituksen ICD-10 pääluokka F: Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sisältää alla listatut alaluokat.[1]

 • F00–F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät
 • F00–F03 Dementia
 • F00 Alzheimerin tautiin liittyvä dementia
 • F01 Verisuoniperäinen dementia
 • F02 Muualla luokiteltuihin muihin sairauksiin liittyvä dementia
 • F03 Määrittämätön dementia
 • F04–F09 Muut elimelliset aivo-oireyhtymät
 • F04 Elimellinen amnestinen oireyhtymä, joka ei ole alkoholin eikä muiden psyykeen vaikuttavien aineiden aiheuttama
 • F05 Sekavuustila (delirium) ilman alkoholia tai muita psyykeen vaikuttavia aineita
 • F06 Muut aivovaurion, aivojen toimintahäriön ja ruumillisen sairauden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät
 • F07 Aivosairauden, aivovaurion ja aivojen toimintahäiriön aiheuttamat persoonallisuus- ja käytöshäiriöt
 • F09 Määrittämätön elimellinen tai oireenmukainen (muun elimistön sairauden seurauksena esiintyvä) mielenterveyden häiriö
 • F10 Alkoholin käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
 • F11 Opioidien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
 • F12 Kannabinoidien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
 • F13 Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
 • F14 Kokaiinin käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
 • F15 Muiden piristeiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
 • F16 Hallusinogeenien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
 • F17 Tupakan käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
 • F18 Liuotinaineiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
 • F19 Useiden lääkeaineiden ja muiden psyykkisiin toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
 • F50–F59 Fysiologisiin häiriöihin ja ruumiillisiin tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät
 • F50 Syömishäiriöt
 • F51 Ei-elimilliset unihäiriöt
 • F52 Ei-elimilliset seksuaaliset toimintahäiriöt
 • F53 Muualla luokittamattomat lapsivuodeajan mielenterveys- ja käytöshäiriöt
 • F54 Muualla luokitettuun häiriöön tai sairauteen liittyvä psyykkinen tekijä tai käytöstekijä
 • F55 Riippuvuutta aiheuttamattomien aineiden väärinkäyttö
 • F59 Fysiologisiin häiriöihin ja ruumiillisiin tekijöihin liittyvät määrittämättömät käytösoireyhtymät
 • F60–F69 Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt
 • F60–F62 Persoonallisuushäiriöt ja persoonallisuuden muutokset
 • F60 Persoonallisuushäiriöt
 • F61 Sekamuotoiset ja muut persoonallisuushäiriöt
 • F62 Pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset, jotka eivät aiheudu aivovauriosta tai aivosairaudesta
 • F63–F69 Muut aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt
 • F63 Käytös- ja hillitsemishäiriöt
 • F64 Sukupuoli-identiteetin häiriöt
 • F65 Sukupuoliset kohdehäiriöt
 • F66 Sukupuoliseen kehitykseen ja suuntautumiseen liittyvät psyykkiset häiriöt ja käytöshäiriöt
 • F68 Muut aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt
 • F69 Määrittämätön aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriö
 • F70 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus
 • F71 Keskivaikea älyllinen kehitysvammaisuus
 • F72 Vaikea älyllinen kehitysvammaisuus
 • F73 Syvä älyllinen kehitysvammaisuus
 • F78 Muu älyllinen kehitysvammaisuus
 • F79 Määrittämätön älyllinen kehitysvammaisuus
 • F80–F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt
 • F80 Puheen ja kielen kehityshäiriöt
 • F81 Oppimiskyvyn häiriöt
 • F82 Motoriikan kehityshäiriö
 • F83 Monimuotoiset kehityshäiriöt
 • F84 Laaja-alaiset kehityshäiriöt
 • F88 Muu psyykkinen kehityshäiriö
 • F89 Määrittämätön psyykkinen kehityshäiriö
 • F90–F98 Tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt
 • F90 Hyperkineettiset häiriöt
 • F91 Käytöshäiriöt
 • F92 Samanaikaiset käytös- ja tunnehäiriöt
 • F93 Lapsuudessa alkavat tunne-elämän häiriöt
 • F94 Lapsuudessa tai nuoruusiässä alkavat sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt
 • F95 Nykimishäiriöt
 • F98 Muut tavallisesti lapsuudessa tai nuoruusiässä alkavat toiminto- ja tunnehäiriöt
 • F99 Määrittämätön mielenterveyden häiriö
 • F99 Tarkemmin määrittämätön mielenterveyden häiriö

Katso myös

muokkaa
 • DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

Lähteet

muokkaa
 1. THL, 2011 Tautiluokitus ICD-10 (pdf, 2,5 MB) (Arkistoitu – Internet Archive) Luku V Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt.