Saramojoki eli Saramonjoki[1] on joki ja jokireitti Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa. Joki laskee pohjoisesta Pielisen pohjoispäähän, Lautiaiseen. Joen pituus on n. 30 km ja valuma-alue 935 km², jonka perusteella se on 89. Suomen joista. Keskivirtaama on 11 m³/s, huippuvirtaama 85 m³/s ja minimivirtaama 2 m³/s. Joen latvoilla on Metsähallituksen Peurajärven retkeilykalastusalue. Peurajärveltä vedet virtaavat alas Peurajokena. Palojoen-Kolkonjoen latvoilla on taas Mujejärven retkeilyalue. Saramojoki saa alkunsa Maanselän vedenjakaja-alueelta, Kainuun puolelta. Saramojoella on neljä merkittävämpää sivujokea. Pohjoisessa joen latvoilla on kolme eri jokireittiä, joissa on paljon pieniä järviä ja lampia. Saramojoen alajuoksulla on v. 1958 valmistunut Louhikosken vesivoimalaitos (putouskorkeus 11 m), jonka omistaa Nurmeksen Sähkö Oy

Saramojoki
Alkulähde Maanselkä
Laskupaikka Pielinen
Maat Suomi
Pituus 30 km
Virtaama 11 /s
Valuma-alue 935 km²

Sivujoet Muokkaa

 • 1. Peurajoki-Mäntyjoki. Mäntyjoen ja Mehtojoen reitti laskevat lopuksi yhteistä kokoojajokea pitkin Saramojokeen.
 • 2. Mehtojoki
 • 3. Kolkonjoki-Palojoki. Reitti tuo vesiä yksinään koillisesta, Mujejärven suunnalta.
 • 4. Miihkelinjoki - Kuohattijoki laskee alajuoksulle idästä, Kuohattijärvestä

Saramojoen urheilukalastusalue Muokkaa

 • Saramojoen urheilukalastusalue on lopetettu. Vuosi 2004.
 • Kalastajatalo on lopettanut toimintansa. Rakennukset on myyty yksityiseen virkistys- ja asumiskäyttöön.

Melontareitit Muokkaa

Saramojoen vesistö on tunnettu myös melontareittinä. Joistolla voi valita aloituskohdaksi kolme eri eripituista latvajokea eritasoisine koskineen tai laskea pelkästään runsasvetisimmän Saramojoen. Kokonaispituus latvajokineen on n. 25 – 35 km. Joen laskettuaan voi jatkaa Pielisen Lautiaista pitkin Nurmekseen, jolloin reitin kokonaispituudeksi tulee n. 40 km.

Saramojoki:

 • Saramojoki on varsinainen pääreitti. Sen pituus on n. 20 km. Alkaa Poroinjärvestä, putouskorkeus 37,5 m. Alajuoksulla on Louhikosken vesivoimalaitos, joka on ohitettava maitse.

Saramojoen kosket yläjuoksulta alajuoksulle pituuksineen (m), putouskorkeuksineen ja luokituksineen ( I = erittäin helppo, II = helppo, III = vaikeahko):

Latvajokien reitit:

 • 1. Mäntyjoen melontareitti. Osuuden pituus 17 km, putouskorkeus 24,5 m. Alkaa Peurajärvestä, joka on tunnetuin koko Sarmaojoen reitin lähtöpisteistä.
 • 2. Mehtojoen melontareitti. Osuuden pituus 8 km ja putouskorkeus 14 m. Alkaa Mehtojärvestä.
 • 3. Palojoen melontareitti. Osuuden pituus 17 km ja putouskorkeus 47,3 m. Reitin vaativin koski on Louhikoski, pituus 200 m ja luokka III/IV. Louhikosken yläosa kulkee komeiden kallioiden välistä.

Yritykset ja palvelut Muokkaa

 • Kalastajatalo, Saramo : Yksityisessä virkistyskäytössä, Koskimaja on yksityisenä asuntona.
 • Kourukosken Erämajat, Kourukoski

Lähteet Muokkaa

 • Karjalan kierros 4 Nurmes. Matkailukartta 1:100 000. Maanmittauslaitos. 1997.
 • Nurmeksen kaupunki: Saramojoen melontareitit -esite.
 • Suomen Kuvalehti 24B, 15.6.1987. Erikoisnumero: Tunne järvet, saaret ja joet, s. 103.
 • Vesihallitus. Koski-inventointi. 1980, s. 35

Aiheesta muualla Muokkaa

 1. Tietosanakirja osa 8