Saadun tiedon mukaan...: Päämajan johtama tiedustelu 1939-1945

Saadun tiedon mukaan...: Päämajan johtama tiedustelu 1939-1945 on Suomen puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri evp. Raimo Heiskasen kirjoittama, vuonna 1988 julkaistu historiikki Suomen ylimmän sodanjohdon (päämajan) käskemästä tiedustelutoiminnasta. Heiskanen toimi Suomen sotilastiedustelun päällikkönä vuosina 1971-1982.[1] Teoksen nimen alku saadun tiedon mukaan viittaa tiedusteluilmoitusten vakiintuneeseen fraasiin, jolla aloitettiin uuden tiedon tai tietokokonaisuuden esittely lähdettä ilmaisematta.[2] Alkusanoissaan Heiskanen mainitsee yhteistyönsä tiedustelutoimistossa työskennelleiden henkilöiden perustaman aseveliyhdistyksen STM-kerhon kanssa. Yhdistyksen nimen alku on lyhenne em. fraasista.[3]

Teoksen rakenneMuokkaa

Kirjan jäsennys on pääosin kronologinen eli aikajärjestystä noudatteleva. Pääluvut ovat:

 1. Tiedustelusta, tämän kirjan tarkoituksesta ja lähteistä
 2. Tiedustelun organisaatio ja valmistelut ennen talvisotaa.
 3. Tiedustelu ja sen tulokset syksyllä 1939
 4. Tiedustelu talvisodan aikana
 5. Tiedustelu sotien välillä
 6. Tiedustelu jatkosodassa
 7. Kesäkuu 1944
 8. Tiedustelu Lapin sodassa
 9. Sodan ajan tiedustelun purkaminen
 10. Johtopäätelmiä

Ilmoitettu lähdeaineistoMuokkaa

Teoksen lähdeaineisto on jaettu viiteen ryhmään[4]:

 1. Arkistolähteet
 2. Kirjallisuutta ja artikkeleita
 3. Julkaisemattomat lähteet
 4. Haastattelut ja muistelot
 5. Muita

Arkistolähteitä on seuraavista arkistoista tai vastaavista muistiorganisaatioista:

Kirjallisuutta ja artikkeleita -ryhmä käsittää sotatieteellisen ja -historiallisen kirjallisuuden ohella mm. muistelmia.

Julkaisemattomat lähteet -ryhmässä on esitelmiä ja sotakorkeakoulun (nyk. Maanpuolustuskorkeakoulu) diplomitöitä.

Haastattelut ja muistelot -ryhmässä on 51 haastattelua tai haastatteluiden yhdistelmää (esim. Ragnar Grönvall, Reino Hallamaa, Ilmari Honkanen, Uljas Käkönen, Johan Nykopp, Veikko Okko, Erkki Pale, Nils-Erik Stenbäck[5], Matti Wihuri).

Ryhmä Muita sisältää ainoastaan Yleisradion vuonna 1986 esittämän ohjelman Algot Niskasta. Niska mahdollisesti toimi päämajan tiedusteluosaston Jaos V:n asiamiehenä vuonna 1942. Jaos V:n alaa oli salainen tiedustelu Baltiassa.[6]

Esimerkkejä teokseen kohdistuneista viittauksistaMuokkaa

 • Kosonen, Matti & Ruotsalainen, Heidi: Agenttikoulun naiset: lottana vakoilijoiden ja kaksoisagenttien keskellä. Helsinki: Tammi, 2015. ISBN 978-951-31-8550-3.
 • Lehtonen, Lauri, Liene, Timo & Manninen, Ohto: Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia: Suomen radiotiedustelu sodassa. Docendo, 2018. ISBN 978-952-291-478-1.
 • Lillbacka, Ralf: The Finnish Intelligence Failure on the Karelian Isthmus in 1944. The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs, 2019, 21. vsk, nro 1, s. 25-48.
 • Porvali, Mikko: Kohti itää: Päämajan kaukopartio-osasto Vehniäinen. Jyväskylä: Atena, 2021. ISBN 978-952-300-842-7.
 • Ruotsalainen, Heidi: Salatun tiedon tuottajat: Suomen sotilasasiamiesten tiedustelutoiminta 1918-1939. Jyväskylä: Atena, 2021. ISBN 978-952-300-843-4.
 • Sipilä, Joonas & Koskimies, Tapio (toim.): Sata vuotta suomalaista sotilastiedustelua. Jyväskylä: Atena, 2018. ISBN 978-952-300-486-3.
 • Stenbäck, Nils-Erik: Vaaran merkit: suomalaisen tiedustelu-upseerin muistelmat, s. 227. Viittaus tekstissä, teoksessa ei ole lähdeluetteloa. Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsinki: Suomen mies, 2003. virh. ISBN 952-9872-13-5. ISBN 952-9872-26-7.
 • Tuunainen, Pasi: Introduction: Understanding Military Effectiveness. Finnish Military Effectiveness in the Winter War, 1939-1940, 2016, s. 1-50. London: Palgrave Macmillan.

LähteetMuokkaa

 • Backlund, Stefan & Koskimies, Tapio: Sotilastiedustelun päälliköt. Joonas Sipilä & Tapio Koskimies (toim.): Sata vuotta suomalaista sotilastiedustelua, 2018, s. 147-156. Jyväskylä: Atena. ISBN 978-952-300-486-3.
 • Heiskanen, Raimo: Saadun tiedon mukaan...: Päämajan johtama tiedustelu 1939-1945. Helsinki: Otava, 1988. ISBN 951-1-10173-0.
 • Lehtonen, Lauri, Liene, Timo & Manninen, Ohto: Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia: Suomen radiotiedustelu sodassa. Docendo, 2018. ISBN 978-952-291-478-1.

ViitteetMuokkaa

 1. Backlund & Koskimies 2018, 156
 2. Lehtonen, Liene & Manninen 2016, 264
 3. Heiskanen 1988, 13-14
 4. Heiskanen 1988, 317-326
 5. Stenbäck, Nils-Erik: Vaaran merkit: suomalaisen tiedustelu-upseerin muistelmat. alkuteos: Farosignaler : en finländsk krigsanalytikers memoarer. Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsinki: Suomen mies, 2003. virh. ISBN 952-9872-13-5. ISBN 952-9872-26-7.
 6. Heiskanen 1988, 181-183