Sähköinen media on elektroniikkaa tai sähkömekaniikkaa viestin välitykseen käyttävä media. Sähköisiä medioita ovat niin sähköiset viestintämenetelmät (kuten radio, televisio ja tietoverkot), kuin myös tällaista menetelmää hyödyntävät viestimuodot ja media-alan yritykset.[1]

Lähteet muokkaa

  1. Wiio, Osmo A. & Nordenstreng, Kaarle: ”Viestintäjärjestelmä”, Suomen mediamaisema. 4., uudistettu laitos. Tampere: Vastapaino, 2017. ISBN 978-951-768-616-7.