Risteysvaihde

Risteysvaihde on rautatievaihteiden tyyppi, jossa kaksi raidetta risteää keskenään samassa tasossa ja jossa kahdella tai neljällä kieliparilla on muodostettu mahdollisuus valita eri kulkutiemahdollisuuksia. Risteysvaihteita on olemassa sekä yksi- että kaksipuolisia.

Rinnankytketty risteysvaihde.
Rinnankytketyn risteysvaihteen toiminta.

Yksipuoleinen risteysvaihdeMuokkaa

Yksipuolinen risteysvaihde (tekninen tunnus YRV) on risteysvaihteista yksinkertaisin. Siinä kahdella kieliparilla on muodostettu kulkutien valintamahdollisuus siten, että ainoastaan vaihteen toisella sivulla voidaan vaihtaa risteävälle raiteelle.

Kaksipuolinen risteysvaihdeMuokkaa

Kaksipuolisessa risteysvaihteessa (tekninen tunnus KRV) on neljällä kieliparilla toteutettu mahdollisuus siirtyä risteävälle raiteelle kaikista suunnista tultaessa: Siinä on poikkeava eli käyrä raide risteysosan kummallakin sivulla. Kaksipuolisia risteysvaihteita on kahta eri tyyppiä: rinnankytketty risteysvaihde ja ristiinkytketty risteysvaihde. Näistä yleisempi on kuvassa näkyvä rinnankytketty risteysvaihde.

Rinnankytketty risteysvaihdeMuokkaa

Kuvassa näkyvä rinnankytketty risteysvaihde on toteutettu siten, että risteyksen edessä ja takana olevat kaksi kieliparia kääntyvät eri kääntölaitteella. Rinnakkain olevat kieliparit on kytketty toisiinsa, ja ne kääntyvät siten aina keskenään samaan suuntaan kääntölaitetta käytettäessä. Suomessa rinnankytkentyn risteysvaihteen tunnistaa helposti mustasta vaihteenopastimesta, jossa liikkuvien mustien peitinlevyjen avulla valkeita lyhtyaukkoja peittämällä ilmaistaan asetettu kulkutie. Tästä vaihteenopastimesta käytetään sen ulkonäön vuoksi yleisesti nimitystä tuulimyllyopastin. Tällä ratkaisulla rinnankytkettyä risteysvaihdetta käytettäessä voidaan muodostaa neljä eri kulkutievaihtoehtoa, mutta kuitenkin vain yksi kulkutie kerrallaan. Rinnankytkettyä risteysvaihdetta voidaan käyttää myös niin sanottuna turvavaihteena, sillä oikein asetettuna se estää pääsyn raiteelle, jota toinen juna käyttää.

Ristiinkytketty risteysvaihdeMuokkaa

Ristiinkytketyssä risteysvaihteessa on vain yksi kääntölaite, jota kääntämällä kaikki neljä kieliparia kääntyvät yhtäaikaisesti. Rinnakkaiset kieliparit on kytketty keskenään ristiin, ja kääntölaitetta käytettäessä kieliparit – kääntösuunnan mukaisesti – joko liikkuvat toisiaan kohti tai toisistaan poispäin. Ristiinkytketyssä risteysvaihteessa voidaan täten muodostaa kaksi yhtäaikaista kulkutietä: joko suorat kulkutiet risteyksen ylitse tai poikkeavat kulkutiet kumminkin puolin. Kuitenkin vain yhtä näistä voidaan kerrallaan käyttää. Ristiinkytketyt risteysvaihteet ovat katoamassa Suomen rataverkolta, sillä niiden kunnossapito on kallista, eikä niitä voida käyttää turvavaihteina kuten rinnankytkettyjä risteysvaihteita.lähde?

Katso myösMuokkaa