Rekola on asuinalue ja pienalue Kouvolassa, Kankaron kaupunginosassa sekä tilastoalueella. Se sijaitsee Kouvolan keskustaajaman lounaisosassa, Eskolanmäen länsipuolella lähellä Kymijokea. Rekola rajautuu etelässä Alakylän peltoalueeseen, idässä Kymenlaaksontiehen, pohjoisessa Töröstinmäkeen sekä Kestikujaan ja lännessä Vatajanpuiston asuinalueeseen. Rekolassa sijaitsee muun muassa Attendon Kankaron hoivakoti, Jehovan todistajien valtakunnansali, Kouvolankylän VPK-talo ja pienehkö Alakyläntien teollisuusalue. Rekolan asutus koostuu pääosin pientaloista ja rivitaloista. Myös Kuusankoskella sijaitsee Rekola -niminen asuinalue.lähde?