Rayleigh’n–Jeansin laki

Rayleigh’n–Jeansin laki on Planckin lain approksimaatio matalilla taajuuksilla. Se kertoo kappaleen kirkkauden lämpötilan T ja aallonpituuden funktiona:

.

Vakio k on Boltzmannin vakio.

Laki saadaan, kun oletetaan, että termisessä tasapainossa olevassa sähkömagneettisessa säteilyssä jokaisella mahdollisella taajuusmoodilla on klassinen terminen energia 1/2 kT. Laki johtaa siihen, että pienillä aallonpituuksilla säteilyn energia näyttäisi olevan ääretön. Planck ratkaisi ongelman ehdottamalla, että kullakin taajuusmoodilla energia esiintyy energiakvantin (missä on Planckin vakio ja taajuus) monikertoina, jolloin päädytään Planckin lakiin.

Katso myösMuokkaa