Ratnapuran piirikunta

Ratnapuran piirikunta (sinhaliksi රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, Ratnapura distrikkaya, tamiliksi இரத்தினபுரி மாவட்டம், Irattiṉapuri māvaṭṭam) on yksi Sri Lankan 25 piirikunnasta. Se kuuluu Sabaragamuwan provinssiin. Piirikunta rajautuu pohjoisesta Kegallen, Nuwara Eliyan ja Badullan piirikuntiin, idästä Moneragalan piirikuntaan, lännestä Colombon ja Kalutaran piirikuntiin ja etelästä Gallen, Mataran ja Hambantotan piirikuntiin.

Ratnapura
Ratnapuran piirikunta Sri Lankan kartalla.
Ratnapuran piirikunta Sri Lankan kartalla.
Hallintokeskus Ratnapura
Valtio
– Provinssi
Sri Lanka
Sabaragamuwa
Väkiluku (2012) 1 082 277[1]

Lähteet muokkaa

  1. Population by sex and age according to districts, 2012 Department of Census and Statistics, Sri Lanka. Arkistoitu 8.8.2014. Viitattu 2.8.2014. (englanniksi)