Moneragalan piirikunta

Moneragalan piirikunta (sinhaliksi මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය, Moṇarāgala distrikkaya, tamiliksi மொனராகலை மாவட்டம், Moṉarākalai māvaṭṭam) on yksi Sri Lankan 25 piirikunnasta. Se kuuluu Uvan provinssiin. Piirikunta rajautuu pohjoisesta ja idästä Amparan piirikuntaan, lännestä Badullan ja Ratnapuran piirikuntiin ja etelästä Hambantotan piirikuntaan.

Moneragala
Moneragalan piirikunta Sri Lankan kartalla.
Moneragalan piirikunta Sri Lankan kartalla.
Hallintokeskus Moneragala
Valtio
– Provinssi
Sri Lanka
Uva
Väkiluku (2012) 448 142[1]

LähteetMuokkaa

  1. Population by sex and age according to districts, 2012 Department of Census and Statistics, Sri Lanka. Arkistoitu 8.8.2014. Viitattu 2.8.2014. (englanniksi)