Rasvaliukoiset myrkyt

Rasvaliukoiset myrkyt myrkkyjä, jotka liukenevat rasvoihin. Rasvaliukoiset myrkyt ovat erityisen vaarallisia, koska ne kertyvät rasvakudoksiin, eivätkä poistu elimistöstä itsestään. Rasvaliukoisia myrkkyjä ovat esimerkiksi DDT, dioksiinit ja PCB.

Lähteet muokkaa

  • Lahti, Kimmo & Rönkä, Antti: Biologia: Ympäristöekologia. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-29702-X.