Rahankeräys

Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Suomessa toiminta on luvanvaraista.

Suomen rahankeräyslainsäädäntöMuokkaa

Rahankeräysten toimeenpanemisesta on säädetty heinäkuussa 2006 voimaan astuneella rahankeräyslailla[1] sekä valtioneuvoston asetuksella rahankeräyksistä 503/2006[2]. Rahankeräys saadaan järjestää varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan, jollaisena pidetään toimintaa yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta varten tai muuta yleistä kansalaistoimintaa.[1]

Poikkeuksena yleishyödyllisyyden vaatimuksesta rahankeräys saadaan toimeenpanna:

  • varojen hankkimiseksi taloudellisissa vaikeuksissa olevan yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi;
  • varojen hankkimiseksi päiväkodin ryhmän, koululuokan tai vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän opiskelun tai harrastustoiminnan edistämiseksi.

Rahankeräyslainsäädäntöä ei sovelleta

  • Tavanomaiseen naapuriapuun
  • Tavarankeräyksiin
  • Testamenttilahjoitusten hankkimiseen
  • Hyväntekeväisyyshuutokauppoihin, tukikonsertteihin ja tukitilaisuuksiin
  • yksityishenkilöiden merkkipäiväkutsujen ja haastattelujen sekä kuolinilmoitusten ja muistokirjoitusten yhteydessä esitettyihin muistamispyyntöihin
  • Uskonnon harjoittamisen yhteydessä kerättyihin kolehteihin

Vuonna 2020 laki muuttui ja sallii nyt myös ns. pienkeräyksen, johon pätevät erilaiset säännöt.[3]

RahankeräyslupaMuokkaa

Rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. Lupa voidaan antaa myös tietyin laissa määritellyin edellytyksin Suomessa toimivalle rekisteröimättömälle yhteisölle kuten vaaleissa ehdolla olevien henkilöiden tukiryhmille. Rahankeräyslupaa eivät voi saada valtio, kunta tai kuntayhtymä taikka evankelisluterilainen kirkko tai ortodoksinen kirkkokunta taikka niiden seurakunta tai seurakuntayhtymä.

Rahankeräyslupaa ei tarvita päiväkodin ryhmän, koululuokan tai vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän suorittamaan rahankeräykseen, jos rahankeräyksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö. Rahaa saadaan kerätä edellä mainittujen tahojen tilaisuuksissa, jos kerätyt varat käytetään opiskelun tai harrastustoiminnan edistämiseen. Rahankeräyslupaa ei tarvita myöskään yleisen kokouksen järjestäjänkokoukseen osallistuvien keskuudessa suorittamaan rahankeräykseen silloin, kun yleinen kokous järjestetään sisätiloissa.

Yhden kihlakunnan alueella toimeenpantavaan rahankeräykseen antaa rahankeräysluvan keräyksen toimeenpanopaikan kihlakunnan poliisilaitos. Lupa voidaan antaa enintään kahden vuoden määräajaksi. Poliisihallitus antaa rahankeräysluvan yhden kihlakunnan aluetta laajemmalla alueella toimeenpantavaan rahankeräykseen.

Lupaa on haettava kirjallisesti. Lupahakemukseen on liitettävä yksityiskohtainen keräys- ja käyttösuunnitelma.

Tiedot voimassa olevista valtakunnallisista rahankeräysluvista, sekä tilitystiedot nykyisen rahankeräyslain voimassaoloaikana 1.7.2006 toimeenpantujen keräysten tilityksistä löytyvät Lahjoitustieto.fi sivustolta.

RahankeräystiliMuokkaa

Keräystä varten on oltava tili Suomessa toimivassa rahalaitoksessa. Tilin tiedot on liitettävä lupahakemukseen.

Rahankeräysten käytännöllinen toimeenpanoMuokkaa

Mikäli rahankeräysluvan hakija ei itse hoida keräyksen toimeenpanoa, se voi käyttää apunaan hyvämaineista elinkeinonharjoittajaa, joka yhtiöjärjestyksensä mukaan voi toimia rahankeräysten käytännöllisenä toimeenpanijana. Yhtiön tiedot tulee ilmoittaa rahankeräyslupahakemuksessa.

Rahankeräyksiin liittyvät kiellotMuokkaa

Rahankeräykseen ei saa liittyä mitään vastiketta. Kerääjän tai keräyksen tunnusta (merkkiä, tarraa) ei kuitenkaan lasketa vastikkeeksi. Lailla kielletään rangaistuksen uhalla järjestämästä rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai jäsenhankinta ja rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään. Rahankeräyksen yhteydessä ei saa järjestää arpajaisia tai muuta toimintoa, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto. Arpajaisten toimeenpanosta on säädetty erikseen.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa