Pulaliikkeet

Suomessa 1930-luvulla olleet kansanliikkeet
(Ohjattu sivulta Pulaliike)

Pulaliikkeet olivat 1930-luvun alun talouspulan aikana Suomessa syntyneitä kansanliikkeitä jotka syntyivät Lapuan liikkeen synnyttämän yhteiskunnallisen kuohunnan vanavedessä mutta olivat kuitenkin siitä erillään. Pulaliikkeiden toiminta-alueita olivat pääasiassa Loimaan seutu Lounais-Suomessa, Karjalan kannas ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoen ja Muhoksen seudut. Loimaan seudun pulaliikkeen kannattajat olivat pääasiassa velkaantuneita maanviljelijöitä joista monet olivat aiemmin olleet mukana Lapuan liikkeessä. Erityisesti Pohjois-Suomessa Muhoksella pulaliikkeiden kannattajiin kuului myös vasemmistolaisesti ajattelevia pienviljelijöitä, mökkiläisiä ja tavallisia työläisiä. [1]

Pulaliikkeiden toimintaan kuuluivat suurten kokoontumisten järjestäminen joissa vaadittiin talouspulan rasitusten helpottamista muun muassa moratoriota ulosottojen ja maksujen keskeyttämiseksi sekä maatilojen velkaongelmien vakauttamista. Sunilan hallitus laatikin 1931 erityisen pulaohjelman jolla pyrittiin vastaamaan pulaliikkeiden vaatimuksiin.[2][1]

Pulaliikkeet saivat alkunsa Loimaalla 7. tammikuuta 1931 pidetystä kokouksesta jota seurasi useita eri puolilla maata järjestettyjä kokouksia ja sitten pulalikkeiden yhteinen kokous Helsingissä 7. - 9. kesäkuuta 1931 jolloin perustettiin Talouspulan vastustamisliitto. Pulaliikkeiden toiminta oli vilkkainta kesällä 1931. Syksyllä liikkeiden kannattajat jakaantuivat kahtia kun 1. lokakuuta 1931 järjestetyssä kokouksessa osa liikkeestä järjestäytyi Helsingin yliopiston agraaripolitiikan dosentin Väinö F. Johansonin johdolla Lapuan liikettä lähellä olleeksi Loimaan liikkeeksi kun taas maltillisemmat ryhmät liittyivät professori Yrjö Jahnssonin johtamaan Talouspulan vastustamisliittoon. Loimaan liike ryhtyi yhteistyöhön 12. lokakuuta 1931 Viipurissa perustetun lähinnä poliittisia tavoitteita ajaneen oikeistolaisen Maakuntain liikkeen kanssa.[1]

Vuoden 1932 alussa Etelä-Suomen pulaliikkeiden toiminta alkoi jo hiipua kun Loimaan pulaliikkeen yhdessä Kalajoen pulaliikkeen kanssa järjestämä osto-, myynti- ja maksulakko jäi samaan aikaan alkaneen Mäntsälän kapinan varjoon mutta Kalajoen pulaliikkeen kannattajat perustivat 21. elokuuta 1932 Kansanpuolueen ajamaan omia tavoitteitaan ja Muhoksen pulaliikkeen edustajat puolestaan perustivat Pulamiesten vaaliliiton vuoden 1933 eduskuntavaaleja varten. [1]

Kirjallisuutta Muokkaa

  • Heikka, Matti : Loimaan pulaliike. Loimaan pulaliikkeen synty, toiminta ja yhteydet muihin pula- ja kansanliikkeisiin 1930-luvun alussa. Suomen historian pro gradu-työ. TYHL 1986
  • Lackman, Matti : Pulaliike ja kansanpula. Piirteitä 1930-luvun liikehdinnästä. Ylivieskan kirja. JY:n kotiseutu-sarja n:ro 17. Kokkola 1980
  • Oittinen, Paula : Pulaliikehdintä Suomessa 1930-luvulla. Poliittisen historian pro gradu Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 1975

Lähteet Muokkaa