Avaa päävalikko

Puhoksen voimalaitos sijaitsee Kiteen kunnassa Pyhäjärven ja Oriveden välisessä Puhoksenkoskessa. Voimalaitoksen rakennutti Puhoksen Voima Oy vuonna 1961. Nykyisin voimalaitoksen omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy.

Voimalaitoksen rakentaminenMuokkaa

Maaseudun sähköistämistä varten vuonna 1945 perustettu Pohjois-Karjalan Sähkö Oy etsi alusta lähtien mahdollisuuksia oman sähköntuotannon aloittamiseen. Toimialueen eteläosissa tähän näytti mahdollisuuden tarjoavan Puhoksenkoski Kiteellä. Koski oli tosin jo valjastettu pienellä Puhoksen kylää palvelleella tasavirtalaitoksella, mutta tästä voimalaitoksesta ei ollut ratkaisuksi jatkoa ajatellen. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ehdottikin koskiosuuksia omistaneelle Oy Kaukas Ab:lle syksyllä 1946, että joko metsäyhtiö tai sähköyhtiö rakentaisi uuden voimalaitoksen. Oy Kaukas Ab ei tuolloin ollut halukas.[1]

Asiaan tartuttiin uudelleen vuonna 1958. Koskiosuuksia koskevan selvitystyön jälkeen Oy Kaukas Ab ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy perustivat marraskuussa 1959 Puhoksen Voima Oy:n. Metsäyhtiön osuus uudessa yhtiössä merkittiin sen omistaman Kaltimon Voima Oy:n nimiin. Voimalaitos valmistui vuoden 1961 lopussa. Sen koko tuotanto myytiin Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:lle. Oy Kaukas Ab halusi kuitenkin verraten pian irtaantua Puhoksen Voima Oy:stä, jonka koko osakekanta siirtyi toiselle pääomistajalle elokuussa 1966. Vuoden 1978 lopussa Puhoksen Voima Oy sulautettiin omistajayhtiöönsä.[2]

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Kiteen kaupunki kävivät syksyllä 2018 neuvotteluja voimalaitoksen ja siihen liittyvien maa-alueiden siirtämisestä kaupungin omistukseen. Kaupungin suunnitelmana oli alueen kehittäminen museo- ja virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Muun muassa voimalaitoksen omistukseen liittyvien vastuiden vuoksi Pohjois-Karjalan Sähkö Oy päätti pitää voimalaitoksen edelleen omistuksessaan ja toteuttaa tarvittavan peruskorjauksen vuosina 2019-2020.[3]

Tekniset tiedotMuokkaa

  • Teho: 0,8 MW[4]
  • Putouskorkeus: 3,7 m
  • Suunnitteluvirtaama: 20 m³/s
  • Vuosienergia: 1 500 MWh
  • Yksi vaaka-akselinen Francis-turbiini

LähteetMuokkaa

  • Kauppinen, Pekka: Muutoksen virrassa. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 1945-1995. Joensuu, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, 1995. ISBN 951-97322-0-9.

ViitteetMuokkaa

  1. Kauppinen 1995, s. 86-87
  2. Kauppinen 1995, s. 88
  3. Sanomalehti Karjalainen 6.5.2019
  4. Tekniset tiedot: https://pks.fi/pks/vesi-ja-tuulivoimaa/vesivoimalat/ (viitattu 22.5.2019)