Postipankkitoiminta

Tämä artikkeli käsittelee eri maissa postilaitoksen yhteydessä harjoitettua pankkitoimintaa yleisesti. Suomessa toimineesta Postipankista on eri artikkeli.

Postipankkitoiminta tai alkujaan postisäästöpankkitoiminta on useissa maissa postilaitoksen yhteydessä harjoitettua pankkitoimintaa. Ensimmäinen postisäästöpankki, Post Office Savings Bank, perustettiin Isoon-Britanniaan vuonna 1861, ja sen esikuvan mukaisesti vastaava pankki perustettiin myöhemmin moniin muihinkin maihin. Tällöin postitoimistot ja -konttorit toimivat samalla postisäästöpankin konttoreina, joissa otettiin vastaan talletuksia ja välitettiin maksuja.[1]

Toisin kuin paikalliset säästöpankit, postisäästöpankki toimi alusta lähtien koko valtakunnan alueella, joten varoja saattoi tallettaa tai nostaa tilillä millä paikkakunnalla tahansa. Tämän vuoksi postisäästöpankin asiakkuus soveltui erityisesti sellaisille henkilöille, jotka joutuivat toistuvasti siirtymään paikkakunnalta toiselle. Alun perin postisäästöpankin erityisenä tehtävänä oli myös edistää säästäväisyyttä vähävaraisten sekä nuorison keskuudessa, ja tämän vuoksi se otti vastaan aivan pieniäkin talletuksia.[1]

Postisäästöpankit toimivat valtion takuulla, minkä vuoksi niiden maksukykyisyyteen voitiin ehdottomasti luottaa. Toisaalta säästötileille maksetut korot olivat pienempiä kuin yksityisissä pankeissa.[1]

Nykyisin useimpien maiden postisäästöpankit, mikäli ne ovat yhä olemassa, ovat pitkälti menettäneet erikoisluonteensa ja tulleet tavallisten pankkien kaltaisiksi, monet myös yksityistetty. Joissakin maissa postikonttorit hoitavat kuitenkin edelleen myös pankin konttorin tehtäviä.

Brittiläinen pankkiMuokkaa

 
Post Office Savings Bankin vastakirja vuodelta 1869

Ensimmäinen postisäästöpankki oli Isoon-Britanniaan vuonna 1861 perustettu Post Office Savings Bank. Aloitteen sen perustamisesta teki pankkiiri W. Sikes, ja yhtenä aiheena sen perustamiseen olivat yksityisissä säästöpankeissa ilmenneet epäkohdat ja kavallukset.[1] Hankkeen toteuttivat Britannian postilaitoksen uudistaja Rowland Hill sekä silloinen valtio­varain­ministeri William Ewart Gladstone, joka piti sitä samalla edullisena keinona hankkia valtiolle lainoja. Siihen saakka pankkeja oli ollut lähinnä vain suurissa kaupungeissa, ja ne palvelivat lähinnä varakkaita asiakkaita. Maalaisilla ja vähävaraisilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin säilyttää mahdollisia säästöjään kotonaan.

Alun perin Post Office Savings Bank otti vuodessa vastaan samalta asiakkaalta säästöjä enintään 30 puntaa, ja tilin saldo sai olla enintään 150 puntaa. Korkoa maksettiin vuodessa kutakin täyttä puntaa kohti 2,5 prosenttia. Myöhemmin rajoituksia muutettiin niin, että vuodessa voitiin tallettaa 500 puntaa eikä talletusten kokonaismäärälle ollut rajoituksia. Ensimmäisten viiden vuoden aikana avattiin yli 600 000 säästötiliä, joille talletettiin noin 8,2 miljoonaa puntaa. Vuonna 1927 tilejä oli jo 12 miljoonaa noin joka neljännellä maan asukkaalla, ja talletuksia oli yhteensä noin 283 miljoonaa puntaa.

Aluksi Post Office Savings Bank ylläpiti vain säästötilejä. Vuonna 1880 se alkoi myös välittää valtion obligaatioita, ja vuonna 1916 se laski liikkeeseen sotaobligaatiot, joiden nimeksi sodan päätyttyä vuonna 1920 tuli National Savings Certificates ("Kansalliset säästötodistukset").[2] Vuonna 1956 laskettiin liikkeeseen Premium Bond, josta tuli pankin suosituin säästömuoto.[2]

Vuonna 1969 Post Office Savings Bankin nimi muutettiin National Savings Bankiksi ("Kansallinen säästöpankki") ja myöhemmin muotoon National Savings and Investments (NS&I). Se toimii Britannian valtionvarainministeriön alaisena virastona. Se ottaa edelleen vastaan talletuksia yleisöltä, mutta vuonna 1968 Britannian posti perusti erillisen National Giro -nimisen pankin, joka myöhemmin yksityistettynä sai nimen Girobank. Vuonna 1989 sen osti Alliance & Leicester. Nykyisin Britannian yhtiöitetty postilaitos, Post Office Ltd, ottaa omalla nimellään vastaan talletuksia säästötileille, joita ylläpitävät Bank of Ireland -niminen liikepanki sekä Family Investments -niminen yhdistys.

Post Office Ltd:n pankkipalvelut ovat pitkälsi samankaltaisia kuin eräät NS&I:n palvelutkin ja käsittävät talletustilejä, yksilöllisiä säästötilejä, määräaikaistilejä ja obligaatioita.[3][4][5][6]

Muissa maissaMuokkaa

Britannian esimerkin mukaisesti vastaava postin yhteydessä toimiva pankki perustettiin myöhemmin muun muassa seuraaviin maihin:[1]

Myöhemmin monet niistä on lakkautettu tai yksityistetty, mutta joissakin maissa postilaitos ylläpitää nykyisinkin myös pankkipalveluja yhteistyössä kaupallisten pankkien kanssa.

Nykyisin toimivia pankkeja ja järjestelmiäMuokkaa

 
Postisäästöpankkitoimintaa harjoittava postikonttori Shanghaissa, Kiinassa.
 • Brasiliaan perustettiin postipankkijärjestelmä vuonna 2002, kun maan postilaitos, ECT, teki yhteistyösopimuksen maan suurimman yksityisen pankin, Banco Bradescon kanssa pankkipalvelujen tarjoamiseksi postitoimistoissa. Postin nykyinen yhteistyökumppani on Banco do Brasil.
 • Kiinan Postisäästöpankki (kiin. 中国邮政储蓄银行) erotettiin Kiinan postilaitoksen alaisuudesta vuonna 2007 valtion omistamaksi osakeyhtiöksi. Se tarjoaa edelleen pankkipalveluja postitoimistoissa.
 • Ranskaan perustettiin postisäästöpankki vuonna 1882.[1] Nykyisin Ranskan postilaitos, La Poste, tarjoaa pankkipalveluja nimellä La banque Postale.
 • Saksassa Deutsche Postbank oli postilaitoksen, Deutsche Postin tytäryhtiö vuoteen 2008 saakka, jolloin 30 % Deutsche Postin osakkeista myytiin Deutsche Bankille.[7] Kaikki Deutsche Postin ja Deutsche Postbankin konttorit harjoittavat edelleen postipankkitoimintaa.
 • Intian valtion ylläpitämä Intian posti ylläpitää pienimuotoista säästöpankki- ja finanssipalvelutoimintaa, muun muassa kansallisia säästötodistuksia (National Savings Certificates).
 • Israelin postilaitos välittävät maksuja, ylläpitävät säästö- ja shekkitilejä sekä vaihtaa ulkomaanvaluuttaa kaikissa postitoimistoissa.[8]
 • Japanissa toimiva Japan Post Bank on maailman suurin säästöpankki, jossa vuonna 2006 oli talletuksia kaikkiaan 198 biljoonaa jeniä,[9] Ne ovat enimmäkseen konservatiivisten, riskejä kaihtavien henkilöiden säästöjä. Japanin hallitusta on arvosteltu näiden varojen käyttämisestä epätaloudellisiin infrastruktuurihankkeisiin. Valtion omistama Japan Post Bank erotettiin Japanin postilaitoksesta omaksi yhtiökseen vuonna 2006, ja se oli määrä yksityistää vhitellen vuoteen 2017 mennessä.[10]
 • Keniassa toimii Kenya Post Office Savings Bank (KPOSB/Postbank) [11]
 • Etelä-Korean valtion ylläpitämä Korea Post harjoittaa myös pankki- ja vakuutustoimintaa. Pankkiasioita voi hoitaa lähes kaikissa postitoimistoissa. Korea Postin pankipalvelut ovat yhteydessä kaikkiin kansallisiin ja alueellisiin pankkeihin, joita ovat muun muassa Standard Chartered Korea, Citibank Korea, Industrial Bank ja Hana Bank.
 • Etelä-Afrikassa poistipankkia, South African Postbank ylläpitää Etelä-Afrikan postitoimisto, South African Post Office (SAPO). Se välittää maksuja, ottaa vastaan talletuksia, suorittaa investointeja ja myöntää vakuutuksia, myös eläkevakuutuksia.[12]
 • Sri Lankassa National Savings Bank ja Sri Lanka Post tarjoavat pankkipalveluja postitoimistojen välityksellä.
 • Taiwanissa, Chunghwa Post (中華郵政) ylläpitää säästötilejä ja Visa-luottokorttipalveluja.
 • Vietnamissa toimii Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank, josta käytetään myös lyhennettyä nimeä LienVIetPostBank (LPB) ja joka nykyisin laajentaa toimintojaan maaseudulle ja syrjäseuduille postin välityksellä.

Lakanneita pankkejaMuokkaa

 
Itävallan postisäästöpankin, Österreicishe Postsparkassen (P.S.K). pääkonttori Wienissä

Seuraavat postin yhteydessä toimineet pankkilaitokset ovat joko lakanneet tai ainakaan niiden rahaliikennettä ei enää hoideta postitoimistoissa.

 • Yhdysvalloissa United States Postal Savings System perustettiin 25. kesäkuuta 1910 annetulla lailla (36 Stat. 814). Se lakkautettiin 28. maaliskuuta 1966 annetulla lailla (80 Stat. 92).
 • Kanadassa valtakunnallisen postilaitoksen yhteydess toimi aikaisemmin myös pankki, mutta se lakkautettiin vuonna 1968.[13]
 • Itävallan postilaitos, Österreichische Post omisti aikaisemmin Österreichische Postsparkasse (P.S.K) -nimisen pankin. Vuonna 2005 se osti BAWAG, johon se samalla fuusioitiin.
 • Bulgariassa postipankkijärjestelmä oli yksi postilaitoksen toimintamuodoista vuoteen 1991 saakka, jolloin siitä muodostettiin erillinen Bulgarian Postbank. Seuraavina vuosina Bulgarian Postbank yksityistettiin, ja postin ja pankin toiminnot eriytettiin vähitellen kokonaan toisistaan. Vuonna 2011 postitoimistot lakkasivat hoitamasta pankkipalveluja.
 • Irlannissa An Post ylläpiti Postbank -nimistä pankkia (virallisesti Postbank Ireland Limited) vuosina 2006-2010.[14]
 • Portugalissa toimi Banco Postal, josta CTT omisti 49 prosenttia ja Caixa Geral de Depósitos, toinen valtion pankki, loput 51 prosenttia. Näiden yhteistyö ei sujunyt hyvin, ja lopulta Caixa Geral de Depósitos osti koko Banco Postalin ja fuusioi sen itseensä.
 • Suomen Postisäästöpankki perustettiin vuonna 1887. Vuonna 1970 sen nimi muutettiin muotoon Postipankki. Vuonna 1988 se muutettiin osakeyhtiömuotoiseksi, ja vuonna 1998 sen nimi muutettiin Leonia Pankiksi. Vuonna 2000 se yhdistettiin Sampo-vakuutusyhtiön kanssa Sampo-konserniksi, ja sen mukaisesti seuraavana vuonna pankin nimi muutettiin Sampo Pankiksi. Postipankilla oli muutamia omiakin konttoreita, mutta myös valtaosa postitoimistoista hoiti pankin tehtäviä vuoteen 2000 saakka. Vuonna 2007 Sampo Pankin osti tanskalainen Danske Bank, ja vuodesta 2012 myös Suomessa toimivalla pankilla on tämä nimi.[15]
 • Singaporessa toimi aikaisemmin POSB Bank, jonka nimi oli lyhenne sanoista Post Office Savings Bank ("Postitoimiston säästöpankki"). Nykyisin se on yhdistetty DBS Bankiin (Development Bank of Singapore).
 • Thaimaassa kauppa- ja kuljetusministeriön posti- ja lennätinosasto ylläpiti vuosina 1929-1947 säästöpankkitoimintaa, joka sittemmin muutettiin Government Savings Bank -nimiseksi pankiksi (GSB).[16]

LähteetMuokkaa

 1. a b c d e f ”Postisäästöpankki”, Tietosanakirja, 7. osa (–), s. 926–927. Tietosanakirja Oy. Teoksen verkkoversio.
 2. a b Business history: Post Office Savings Bank British Postal Museum & Archive. Viitattu 24.1.2017.
 3. Growth Bonds Post Office Ltd. Viitattu 24.1.2017.
 4. Christmas Club Post Office Ltd. Viitattu 24.1.2016.
 5. Post Office ISA Post Office Ltd. Viitattu 24.1.2017.
 6. Instant Saver Post Office Ltd. Viitattu 24.1.2017.
 7. Christine Seib: Deutsche Bank makes £2.2bn U-turn to buy stake in Postbank. The Times, 13.9.2008. Artikkelin verkkoversio.
 8. Israel Postal Company - חברת דואר ישראל israelpost.co.il. Viitattu 24.1.2017.
 9. Japan Bank Lobby's New Chief Wants Brokerage Barriers Lifted bloomberg.com. Viitattu 24.1.2017.
 10. Privatization of Japan's postal colossus sparks competion fears. Taipei Times, 31.3.2007. Artikkelin verkkoversio.
 11. ..:: Welcome to Kenya Post Office Savings Bank :: At Your Service Countrywide in | Nairobi | Mt Kenya | Riftvalley | Coast | Western | ::.. postbank.co.ke. Viitattu 24.1.2017.
 12. About us South African Postbank. Viitattu 24.1.2016.
 13. Ethan Cox: How to save Canada Post. National Post, 16.12.2013. Artikkelin verkkoversio.
 14. "Postbank to 'Wind Down' by End of Year", RTÉ News, 26 February 2010. Luettu 2014-12-09. 
 15. Postisäästöpankista nykypäivään Danske Bank. Viitattu 24.1.2017.
 16. ๒๔๗๒ – ๒๔๘๙ คลังออมสินสู่ไปรษณีย์โทรเลข ธนาคารออมสิน. Viitattu 24.1.2017. (thain kielellä)
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Post savings system