Polttoainemaksu

Polttoainemaksu on Suomessa maksettava maksu, joka peritään, jos ajoneuvossa käytetään moottoribensiiniä ja dieseliä lievemmin verotettua tai verotonta polttoainetta, kuten kevyttä polttoöljyä tai moottoripolttoöljyä dieselin sijasta[1] taikka petrolia tai lentokonebensiiniä bensiinin sijasta.[2] Näiden käyttäminen ajoneuvossa ilman polttoainemaksun maksamista on kiellettyä.

Diesel- ja moottoripolttoöljyn tankkauskahvat
Varoitus ja kielto polttoöljyn käytöstä.

Maksun tarkoitusMuokkaa

Polttoainemaksu kannetaan tällaisen polttoaineen käytön estämiseksi[3]. Maksu on suuruudeltaan sellainen, että alemmin verotettuja polttoaineita ei voi käyttää kannattavasti . Polttoainemaksun suuruus on autoilla 330–1 500 euroa päivältä ja muilla ajoneuvoilla 100–670 euroa päivältä. Kyseisten polttoaineiden käytöstä on ilmoitettava ja maksu suoritettava Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi) etukäteen. Jos ilmoitusta ei ole tehty ja lievemmin verotettua polttoainetta tai merkkejä sen käytöstä tavataan ajoneuvossa, polttoainemaksu määrätään korotettuna. Polttoainemaksu koskee kaikkia Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja sekä myös rekisteröimättömänä ja suljetulla alueella käytettäviä ajoneuvoja. [3]

Polttoainemaksu ei koske E85- tai vastaavia polttoaineita, vaan ne rinnastetaan ajoneuvoverotuksessa bensiiniin.[4]

VeneetMuokkaa

Myös dieselmoottorilla varustetuissa yksityisissä huviveneissä on saanut käyttää vuoden 2008 alusta alkaen vain verollista polttoainetta. Lain mukaan "Yksityisestä huvialuksesta, jossa käytetään moottoribensiiniä tai dieselöljyä lievemmin verotettua tai verotonta polttoainetta, määrätään polttoainemaksua. Maksua kannetaan maksuvelvollisuuden aiheuttavan käytön estämiseksi, eli lain keskeisenä sisältönä on siten kevyen polttoöljyn ja moottoripolttoöljyn käyttökielto huviveneilyssä."[5] Määräys koskee kaikkia Suomen aluevesillä käytettäviä suomalaisia tai ulkomaisia huviveneitä.[5]

ValvontaMuokkaa

Dieselajoneuvoissa käytettäviä polttoaineita tarkastaa ja valvoo Tullilaitos. Tarkastuksia tehdään satunnaisesti. [6] [7] Vuosina 2011 ja 2012 käyttötapauksia on tullut Trafin tietoon noin 60–70 vuodessa, mikä on enemmän kuin aiemmin.[8] Trafin lakimies Maria Ikkala on kertonut, ettei muista tapausta, jolloin auton polttoainemaksu olisi maksettu etukäteen.[9]

PoikkeuksetMuokkaa

Polttoainemaksua ei tarvitse suorittaa maa- ja metsätaloudessa ja maatilatalouden harjoittajan yksityistaloudessa käytettävästä traktorista.[1][9]

Myös moottorityökoneet tai vastaavat ovat maksusta vapaita, jos niitä ei käytetä muuhun kuin työtehtäviinsä tai niiden siirtyessä työalueelta toiselle.

Polttoainemaksusta ovat vapaita kuorma- ja linja-autot, jotka käyttävät nestekaasua, maakaasua tai muuta vastaavaa kaasumaista polttoainetta käyttävät sekä metaania käyttävät henkilö- ja pakettiautot. Lisäksi polttoainemaksusta on vapautettu ajoneuvot, joita käytetään kilpailukalenteriin merkityssä kilpailutapahtumassa tai siihen valmistauduttaessa, moottorireet sekä turvetyömaa-traktorit. Myös puukaasuajoneuvot ovat vapaita polttoainemaksusta.[3]

Maksusta voi hakea vapautusta tietyin edellytyksin. Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus myöntää vapautus polttoainemaksun suorittamisesta ajoneuvon suuren koon (esim. dumpperi), harvojen käyttökertojen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi hakemuksesta määräämillään ehdoilla. [10]

Rekisterissä olevissa traktoreissa saa käyttää polttoöljyä tietyin edellytyksin, mutta muuta käyttöä varten tulee maksaa traktoreiden päivämaksujärjestelmän mukainen maksu, jonka suuruus on viisi euroa päivältä.[1][11]

Maksun suuruusMuokkaa

Autot ja muut ajoneuvotMuokkaa

  • henkilöautosta (M1- ja M1G-luokka) 330 euroa päivältä. [12]
  • pakettiautosta (N1- ja N1G-luokka) 500 euroa päivältä.
  • linja-autosta (M2- ja M3-luokat) 670 euroa päivältä.
  • kuorma-autosta (N2- ja N3-luokat) ja erikoisautosta 1 000 euroa päivältä.
  • varsinaisen-, keski-akseli- tai puoliperävaunun vetämiseen käytettävästä kuorma-autosta 1 500 euroa päivältä.
  • liikennetraktorista 670 euroa päivältä.
  • muusta traktorista (T-luokka) 100 euroa päivältä.
  • moottorityökoneesta ja auton alustalle rakennetusta työkoneesta 100 euroa päivältä.
  • moottoripyörästä ja muusta L-luokan ajoneuvosta (esim. mopoauto) 100 euroa päivältä. [13]

TyökoneetMuokkaa

  • maataloustraktorit: 5 euroa päivältä[1] [14]

VesiliikenteessäMuokkaa

Polttoainemaksun maksun määrä on porrastettu valmistajan ilmoittaman aluksen konetehon mukaan:

Teho Polttoainemaksu
enintään 50 kw 750 €
yli 50 kw–100 kw 1 500 €
yli 100 kw–150 kw 2 250 €
yli 150 kw–200 kw 3 000 €
yli 200 kw 4 000 €

Polttoainemaksu kannetaan jokaisesta havaitusta käyttökerrasta ja voidaan siten kantaa uudelleen, jos maksuvelvollisuuden aiheuttavaa polttoainetta käytetään maksun määräämisestä huolimatta uudelleen. Toistuvasta käytöstä maksua voidaan korottaa enintään 50 prosentilla tai erityisen törkeissä tapauksissa enintään 100 prosentilla. [5]

SeuraamuksetMuokkaa

 
Positiivisia tuloksia polttoöljyn havaitsemisesta dieselöljystä.

Polttoöljyn käyttö dieselöljyn sijaan on verorikkomus, josta määrätään sakkoa ja polttoainemaksun korotus. Jos polttoainemaksua ei ole suoritettu etukäteen, sitä korotetaan 30 prosentilla. Toistuvassa käytössä maksua voidaan korottaa 50 prosentilla. Se voidaan kaksinkertaistaa, jos polttoainemaksun aiheuttavan polttoaineen käyttö on erityisen törkeää. Maksua peritään enintään 20 päivältä per kerta.[3]

Pääsääntönä pidetään sitä, että polttoainemaksu pannaan maksuun heti, jos ajoneuvon polttoainejärjestelmässä havaitaan vähänkin polttoainemaksun aiheuttavaa polttoainetta. Suhteellisen pienetkin pitoisuudet merkkausaineina käytettävää Solvent Yellow 124 -väriainetta aiheuttavat maksuunpanon. Kun polttoainesäiliöön joudutaan vaihtamaan esimerkiksi polttoöljyn tilalle dieselöljyä, polttoöljy on poistettava säiliöstä, putkistosta sekä suodattimesta, koska pienikin polttoöljymäärä voi tunnistamiskokeessa osoittaa polttoainejärjestelmässä olleen tätä ainetta.[15]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa