Planckin paine

Planckin paine on paineen yksikkö, jota merkitään pP. Planckin paine on johdettu Planckin perusyksiköistä kaavalla,


4,633 × 10113 Pa


jossa on Planckin voima, on valonnopeus tyhjiössä, on Diracin vakio ja on yleinen gravitaatiovakio.