Piperatsiini

kemiallinen yhdiste

Piperatsiini on sekundäärinen amiini ja heterosyklinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C4H10N2. Siitä käytetään myös nimiä antireni, 1,4-diatsasykloheksaani, 1,4-dietyleenidiamiini, dietyleeni-imiini, heksahydropiratsiini ja piperatsidiini.

Piperatsiini
Tunnisteet
IUPAC-nimi 1,4-dietyleenidiamiini
CAS-numero 110-85-0
PubChem CID 4837
Ominaisuudet
Molekyylikaava C4H10N2
Moolimassa 86,14 g/mol g/mol
Ulkomuoto Värittömiä kiteitä tai
valkoisia hiutaleita
Sulamispiste 106 °C (379 K)
Kiehumispiste 146 °C (419 K)
Tiheys 1,07 g/cm3
Liukoisuus veteen veteen 15 g/100 ml (20 °C)

Piperatsiini on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, värittömiä kiteitä taikka valkoisia hiutaleita, palavaa ja hygroskooppista (kosteutta itseensä sitovaa) ainetta, jolla on pistävä haju. Piperatsiinin moolimassa on 86,14 g/mol, sulamispiste 106 °C, kiehumispiste 146 °C, tiheys 1,07 g/cm3, leimahduspiste 65 °C, itsesyttymislämpötila 320 °C ja CAS-numero 110-85-0. Piperatsiini liukenee veteen 15 g/100 ml lämpötilan ollessa 20 °C sekä myös alkoholiin.

Piperatsiini hajoaa palaessaan ja muodostaa myrkyllisiä typen oksideja sekä reagoi happoanhydridien, vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa.

Piperatsiinia käytetään lääkeaineiden ja torjunta-aineiden valmistuksessa. Lääkkeenä piperatsiinia käytetään kihomatojen ja suolinkaisten häädössä. Piperatsiinia käytetään myös vulkanointikiihdyttimenä kumiteollisuudessa sekä antioksidanttina, korroosionestoaineena tekstiiliväreissä ja kemian analyyseissä.

Piperatsiinin vedellinen muoto on piperatsiiniheksahydraatti C4H10N2·6H2O, jonka CAS-numero on 142-63-2.

Ympäristö- ja terveysvaikutukset muokkaa

Lyhytaikaisessakin altistumisessa piperatsiini voi syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhöä sekä altistumisesta voi seurata myös vaikutuksia hermostossa. Aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle, erityisesti kaloille.

Katso myös muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa