Pierian lähde tai Pierian virta oli antiikin aikainen lähde Pieriassa Makedoniassa.[1] Se oli omistettu muusille eli runottarille, ja sijaitsi Olymposvuoren juurella. Kreikkalaisessa mytologiassa paikka oli sama, jossa muusien uskottiin syntyneen Zeuksen ja Mnemosynen tyttärinä.

Lähde Dionissa Pieriassa, yksi mahdollinen Pierian lähteen paikka. Taustalla Olymposvuori.

Antiikin aikana lähteen veden juomisen uskottiin antavan runollista innoitusta. Kenties varhaisin tunnettu viittaus on runoilijatar Sapfolta, joka mainitsee Pierian ja runollisen innoituksen ajatuksen, vaikkakaan ei vielä itse lähdettä; kirjoittaessaan naisesta, josta ei ollut runoilijaksi, hän sanoo:

»[...] κωὐ μναμοσύνα σέθεν ἔσσετ' οὔτε τότ' οὔτ' ὔστερον
οὐ γὰρ πεδέχεις βρόδων τῶν ἐκ Πιερίας[2]
[...] kōy mnamosyna sethen esset' ūte tot' ūt' ysteron
ū gar pedekheis brodōn tōn ek Pierias
[...] kukaan ei sinua muista,
sinulle ei annettu Pierian ruusuja.[3]»

Petronius Arbiterin Satyriconissa mainitaan jo lähdekin:

»His animum succinge bonis: sic flumine largo
plenus Pierio defundes pectore verba[4]
Vahvista mielesi aarteilla näillä: jo muusien [Pierian] virta
vuolaana täyttää rintasi, ammentaa sanat saatat.[5]»

Lähteen maine kasvoi länsimaisessa kirjallisuudessa erityisesti Alexander Popen (An Essay on Criticism, 1711) kuuluisien säkeiden myötä. Niissä lähde nähdään kaiken tiedon ja taiteiden metaforisena alkuperänä. Pope kirjoitti:

»A little learning is a dangerous thing,
Drink deep, or taste not the Pierian spring.[6]
Vähä tieto on vain vahingoksi,
juo syvälti, tai älä lainkaan maista Pierian lähteestä.[7]»

Pierian lähde sekoitetaan usein Kastalian lähteeseen Parnassosvuorella.

Lähteet muokkaa

  1. Meltzer, Peter E.: The Thinker's Thesaurus: Sophisticated Alternatives to Common Words (Expanded Third Edition), s. 595. 3. painos. W. W. Norton & Company, 2015. ISBN 0393338975. Teoksen verkkoversio.
  2. The Poems of Sappho 65 sacred-texts.com. Viitattu 31.10.2016.
  3. Sapfo: Iltatähti, häälaulu, s. 48. Suomentanut Pentti Saarikoski. 3. painos (1. painos 1969). Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13210-5.
  4. Petronius Arbiter: Satyricon 5.21–22.
  5. Petronius Arbiter: Satyricon, s. 14. (Satyricon.) Kääntänyt ja selityksillä ja jälkisanalla varustanut Pekka Tuomisto. Olympos-sarja. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2553-X.
  6. Pope, Alexander: An Essay on Criticism. London: Printed for W. Lewis in Russel Street, Covent Garden; and Sold by W. Taylor at the Ship in Pater-Noster Row, T. Osborn near the Walks, and J. Graves in St. James Street, 1711. Teoksen verkkoversio.
  7. Bacon, Francis: Filosofiset mietelmät. Englanninkielestä suomentanut Elof Kristianson. Helsinki: Yrjö Weilin & kumpp. Osakeyhtiö, 1910. Teoksen verkkoversio. Kieliasua korjattu.