Perinnöllisyyslääketiede

Perinnöllisyyslääketiede on lääketieteen erikoisala, joka vastaa erityisesti genetiikan tietämyksen nopean kehittymisen seuraamisesta ja soveltamisesta muille lääketieteen aloille, kuten syöpätaudeille, sikiölääketieteeseen, lastentaudeille ja moniin kroonisiin sairauksiin. Perinnöllisyyslääketieteen rooli sairauksien tunnistamisessa ja ehkäisyssä on jatkuvassa kasvussa. 23.3.2011 lähtien perinnöllisyyslääketiede on ollut Euroopan Unionin hyväksymä erikoisala eli ns. EU-spesialiteetti[1]. Suomessa perinnöllisyyslääketiede on ollut oma erikoisalansa jo vuodesta 1982. Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäreitä kutsutaan myös perinnöllisyyslääkäreiksi.

Perinnöllisyyslääketiede on myös yliopiston oppiaine Tampereen[2] ja Oulun[3] yliopistoissa sekä lääketieteellisen genetiikan nimellä Turun[4] ja Helsingin[5] yliopistoissa.


KirjallisuuttaMuokkaa

  1. Aula, P., Kääriäinen, H., Palotie, A. (toim.): Perinnöllisyyslääketiede. 3., uudistettu painos. Hämeenlinna: Duodecim, 2006. ISBN 978-951-656-223-3.

LähteetMuokkaa

  1. Commission Regulation (EU) No 213/2011. Official Journal of the European Union L 59/4.
  2. http://www.uta.fi/opiskelu/koulutusuudistus/rakenne_tieteenalayksikoittain/uusi_rakenne.html
  3. http://www.medicine.oulu.fi/laitokset.html
  4. http://www.med.utu.fi/laitos/biolaaketiede/index.html
  5. http://www.helsinki.fi/haartman/lgo/