Peltotunturi

Tämä artikkeli kertoo Enontekiön tunturista. Inarin Peltoaivista on eri artikkeli.

Peltotunturi (pohjoissaameksi Bealdoduottar) on tunturi Enontekiön kunnassa, Käsivarren juuressa lähellä Norjan rajaa.

Vaikka tunturi on matalahko (473 m), se toimii merkittävänä vedenjakajana. Sen rinteiden ja ympäristön purot ovat useaan suuntaan laskevan huomattavan joen latvavesiä. Niistä saavat alkunsa kohti pohjoista suuntautuvan Tenon latvajoet, mm. Rajajoki ja Kietsimäjoki, aluksi etelään virtaavat Ivalojoen vedet ja edelliseen laskeva Repojoki. Luoteeseen kiertyvät purot ovat Kemijoen suurimman sivujoen Ounasjoen latvavesiä. Vain muutaman kilometrin päässä tunturista koilliseen solisevat myös Juutuajokeen ja Inarijärveen lopulta päätyvän Vaskojoen vedet.