PEFC (engl. Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-verkostoon kuuluu 55 jäsenorganisaatiota ympäri maailman.lähde?

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
Perustettu 1999
Tyyppi sertifiointi
Toimiala kestävä metsänhoito
Toiminta-alue maailmanlaajuinen
Aiheesta muualla
Sivusto

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Noin yksitoista prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä yli puolet PEFC:n vaatimusten mukaisesti. Suomen metsistä noin 90 prosenttia on PEFC-sertifioitu.lähde?

Puun alkuperän PEFC-sertifiointi tarjoaa käytännöt puuraaka-aineen alkuperän seuraamiseen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen. Sekä metsänhoidon että puun alkuperän seurannan vaatimusten toteutumista valvovat sertifiointiyritykset, jotka viranomaiset ovat todenneet riippumattomaksi ja päteväksi.lähde?

PEFC-merkki

muokkaa

PEFC-merkki kertoo, että tuotteeseen on käytetty PEFC-sertifioitujen metsien puuta. Merkki osoittaa myös, että jokaisella puuta matkan varrella jalostaneella yrityksellä on PEFC:n mukainen puun alkuperän seurantajärjestelmä. Merkin käyttöoikeuden voivat hakemuksesta saada esimerkiksi puutavaraa ostavat, metsästä puuta korjaavat sekä puutuotteita jalostavat ja markkinoivat yritykset.lähde?

PEFC-merkittyinä on tarjolla mm. rakennus- ja sisustusmateriaaleja, kopiopapereita, kirjekuoria ja kertakäyttöastioita. Merkin voi myös löytää yritysten esitteistä, aikakauslehdistä, tuotekuvastoista ja -pakkauksista.lähde?

PEFC Suomessa

muokkaa

Suomen PEFC-järjestelmää ylläpitää ja kehittää Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi). Yhdistys edistää PEFC-sertifiointia ja toimii kansainvälisessä yhteistyössä eri maissa toimivien sisarorganisaatioiden ja Genevessä sijaitsevan keskustoimiston kanssa. Yhdistys vastaa sidosryhmäyhteistyössä tehtävästä metsänhoidon PEFC-kriteerien määrittelytyöstä Suomessa. PEFC Suomi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet ja valvoo merkin käyttöä Suomessa sekä ylläpitää tietoja PEFC-sertifikaateista.lähde?

PEFC Suomen jäsenorganisaatiot (1.1.2021):lähde?

Ely-keskukset ja Suomen ympäristökeskus ovat irtautuneet PEFC-järjestelmästä, koska niiden mukaan sertifiointi ei lunasta lupauksiaan. Niiden mukaan järjestelmä ei edistä metsien monimuotoisuutta eikä hiilinielun kasvattamista. Sen sijaan tutkimustieto metsien tilasta on sivuutettu ja ekologinen kestävyys on jäänyt puuntuotannolle alisteiseksi.[1]

Greenpeace ei tue PEFC-metsäsertifiointia, koska järjestelmä suosii puunjalostusteollisuutta ja siitä puuttuu ympäristöllinen ja sosiaalinen vastuu.[2]

Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi ja Luonto-Liitto ovat torjuneet PEFC:n jäsenyyden. Niiden mielestä PEFC-sertifiointi ei riittävästi paranna metsien tilaa. PEFC:n vaatimukset metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat vähäiset. Päätöksenteko ei ole demokraattista vaan kriteerit sanelee teollisuus. Lisäksi PEFC:tä väärin käyttäviä ei rangaista millään tavalla. [3]

Kritiikkiä

muokkaa

Suomen ympäristöviranomaiset ovat kritisoineet PEFC-järjestelmän väitteitä arvokkaiden ympäristöjen suojelemisesta harhaanjohtaviksi ja valittaneet prosessin läpinäkyvyyden puutetta. Tutkijoiden mukaan hakkuissa jätetään niin vähän puita pystyyn, että se uhkaa luonnon monimuotoisuutta.[4] Kansainvälinen ympäristöjärjestö Greenpeace on todennut julkaisussaan, että sertifioinnit (FSC ja PEFC) eivät ole ratkaisu metsäkatoon tai metsien laadun huononemiseen.[5]

Tampereen ammattikorkeakoulun metsäekologian lehtori, metsänhoitaja Petri Keto-Tokoin mukaan PEFC:n kriteerit ovat ”Viherpesua, viestinnällistä huijausta, ei tutkimustietoon perustuvaa luonnonhoitoa” ja "PEFC antaa katteettomia lupauksia ekologisen kestävyyden osalta". Keto-Tokoin mukaan ”Todella arvokkaita luontokohteita voidaan edelleen hakata PEFC:n puitteissa ja tehdä niistä sertifioituja tuotteita.”[1] Kansainvälisen ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan "Sertifiointijärjestelmät kuten FSC ovat metsätuhojen viherpesua"[6].

Ely-keskuksia edustavan hydrobiologi Taina Ihaksin mukaan standardityöryhmä on heikentänyt useita kestävyyskriteereitä. Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajan mukaan sertifioinnin luvataan takaavan talousmetsien käytön kestävyyden, mutta kriteeristö ei takaa ekologista kestävyyttä. [1]

Muut järjestelmät

muokkaa

Suomessa on käytössä myös toinen metsien sertifiointijärjestelmä, FSC (Forest Stewardship Council), mutta sen käyttö ei ole Suomessa yhtä yleistä kuin PEFC-sertifioinnin. Yli 90 prosenttia Suomen yksityisten ihmisten omistamista metsistä on PEFC-sertifioitu ja yli 11 prosenttia FSC-sertifioitu. Osalla metsistä on molemmat sertifikaatit. [7]

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa