Päntäneenjoki

Päntäneenjoki on noin 44 kilometrin pituinen joki Kauhajoella.[3] Joki saa alkunsa Kauhajoen länsiosista.[3] Kokonkylässä joki yhtyy 24 kilometriä pitkään Kainastonjokeen.[1] Joki kuuluu Kyrönjoen vesistöalueeseen.[1] Päntäneenjoen vedenlaatu oli 2000-luvun alussa tyydyttävä.[4] Päntäneenjoen alaosa on kuormittunut raskaasti hajakuormituksesta johtuen.[1]

Päntäneenjoki
Päntäneenjoki Päntäneellä Nirvan-Kokontien sillalta etelään päin nähtynä.
Päntäneenjoki Päntäneellä Nirvan-Kokontien sillalta etelään päin nähtynä.
Laskupaikka Kainastonjoki, Kokonkylä, Kauhajoki[1]
Maat Suomi
Pituus n. 44[1] km
Valuma-alue 212,64[2] km²

Päntäneenjoen rannoilla sijaitsee peltoalueita, jotka ovat pysyvässä käytössä. Joki on erittäin eroosioherkkä ja mutkainen.[5]

Tavallisia Päntäneenjoen yläosan ja sivu-uomien kaloja ovat kivennuoliainen, harjus, purotaimen ja kivisimppu. Harjus- ja taimenkannat lienevät kuitenkin riippuvaisia vuosittain tapahtuvista istutuksista. Joen keski- ja alaosassa tavallisia kaloja ovat kiiski, ahven, made, hauki ja särki.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b c d e f Kainastonjoki eli Kauhajoki 9.11.2004. Ymparisto.fi. Viitattu 13.1.2009.
  2. Ekholm, Matti: Suomen vesistöalueet, s. 77. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – Sarja A 126. Helsinki: Vesi ja Ympäristöhallitus, 1993. ISBN 951-47-6860-4.
  3. a b Karttatiimi Oy: Kauhajoen opaskartta 1:60 000. Kauhajoen kaupunki.
  4. Kuva ww. Kyrönjoen vedenlaatuluokitus 2000-luvun alussa (Ympäristöhallinnon tietokanta) Ymparisto.fi. Viitattu 13.1.2009.
  5. Päntäneenjoki 3.7.2006. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 13.1.2009.