Päästö eli emissio tarkoittaa ympäristölainsäädännössä ihmistoiminnan aiheuttamaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta alkukohdasta (päästölähteestä) suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään.[1]

Päästöt voivat olla toivottuja (esimerkiksi ulkoilmakonsertti konsertin kuulijoille) tai ei-toivottuja. Päästöjen seurauksen voi aiheutua ympäristön pilaantumista, joka käsite sisältää myös terveyshaitan ja omaisuuden vahingoittumisen päästön seurauksena.[1]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. a b Ympäristönsuojelulaki, 5§, Finlex, Ajantasainen lainsäädäntö, finlex.fi, viitattu 16.6.2015