Oppivelvollisuus

lakisääteinen velvollisuus perustason koulutukseen

Oppivelvollisuudella ymmärretään nykyaikaisissa yhteiskunnissa kaikille kansalaisille asetettua velvollisuutta hankkia itselleen tietty perussivistys.

Suomen oppivelvollisuuslakiMuokkaa

HistoriaMuokkaa

Suomi otti käyttöön oppivelvollisuuden vuoden 1921 oppivelvollisuuslailla, joka määräsi kaikille pakolliseksi vähintään kuusivuotisen kansakoulun oppimäärän suorittamisen. Käyttöönotto tapahtui verrattain myöhään, sillä oppivelvollisuudesta ei ollut onnistuttu säätämään Venäjän alaisuudessa. Oppivelvollisuutta myös vastustettiin, sillä kansakoulun pelättiin olevan yhteiskunnalle kallis ja kasvattavan huonoja työntekijöitä. Käytännössä oppivelvollisuus toteutui suurimmassa osassa maata jo 1920-luvulla, mutta Tunturi-Lapissa viimeiset syrjäkylät saatiin kouluverkon piiriin vasta 1950-luvulla.

Oppivelvollisuuden suorittaminenMuokkaa

Suomessa oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Koulun aloittamista voidaan kuitenkin siirtää vuodella myöhemmäksi tai aikaisemmaksi. Yleisimmin oppivelvollisuus suoritetaan peruskoulussa, joka opettaa oppimäärään kuuluvia oppiaineita. Oppivelvollisuus on mahdollista suorittaa myös muulla tavoin kuin peruskoulua käymällä - tällöin oppivelvollisen huoltajat ovat vastuussa siitä, että oppivelvollinen saa perusopetuksen oppimäärän mukaiset tiedot.[1]

Oppivelvollisuuden loppuminenMuokkaa

Oppivelvollisuus lakkaa oppimäärän tultua suoritetuksi tai kymmenen vuotta oppivelvollisuuden alkamisen jälkeen[2][3], jälkimmäinen tarkoittaa useimmille kesää sinä vuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta.

Koulun päätyttyä oppilas saa päättötodistuksen koululta, muulla tavalla oppivelvollisuutta suorittavan taas tulee osallistua erityiseen tutkintoon saadakseen oppimäärän suoritettua ja suorittamista osoittavan todistuksen. Näitä tutkintoja saa järjestää perusopetusta tarjoava taho. Useimmat kotiopetuksen oppilaat suorittavat tämän tutkinnon kotikunnassaan.

Pidennetty oppivelvollisuusMuokkaa

Tuen tarpeessa olevien lasten oppivelvollisuutta voidaan pidentää. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien lasten 11-vuotinen oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana. (PoL 25 §). Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta on samalla päätös erityisopetukseen ottamisesta.

Koulun keskeyttäminenMuokkaa

Suurin osa oppivelvollisuusikäisistä suorittaa oppivelvollisuutensa 16 ikävuoteen mennessä. Joidenkin osalta tämä viivästyy koulunkäynnin keskeyttämisen vuoksi. Siksi Suomessa on keskusteltu oppivelvollisuusikärajan nostamisesta 18 vuoteen.

Huoltajan vastuuMuokkaa

Oppilaan huoltajan on huolehdittava, että oppilas täyttää oppivelvollisuutensa. Jos huoltaja laiminlyö tämän velvollisuutensa, hänet on tuomittava oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon.[4]

KeskusteluaMuokkaa

Oppivelvollisuuden pidentäminenMuokkaa

Kok­ko­lan si­vis­tys­joh­ta­ja Pe­ter John­son ja Harvardin vieraileva kasvatustieteen professori Pa­si Sahl­berg kirjoittivat, että oppivelvollisuuden pidentäminen olisi tehotonta ja turhaa ja olisi hyödyllisempää panostaa lisää varhaiskasvatukseen ja alaluokkiin. Tutkimusten mukaan juuri tämä tehokkaimmin ehkäisisi koulun keskeyttämiseen johtavia ongelmia. Helsingin Sanomat tukee kantaa ja kirjoittaa, että oppivelvollisuuden pidentäminen voisi viedä resursseja ja päinvastoin kasvattaa luokkakokoja sekä kiihdyttää opetuksen eriarvoistumista. Opetuksen ammattilaiset eivät juuri oppivelvollisuuden nostamista kannata. [5][6]

Laki maittainMuokkaa

Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan, missä vaiheessa pakollinen koulutus alkaa ja päättyy maittain. Pakollisen koulutuksen aloittamisen yleisin ikä on 6, vaikka se vaihtelee välillä 3 ja 8.[7][8]

Valtio Alempi

ikähaarukka

ylempi

ikähaarukka

tietoa
  Argentiina 6 18
  Australia 5 15/17 Ylempi ikäraja vaihtelee osavaltioiden välillä. Poistetaan, jos hän hakee kokopäivätyötä tai kokopäiväistä koulutusta.
  Itävalta 6 15 Pakollinen koulutus vaatii vain yhdeksän vuotta kouluissa.
  Belgia 6 18 Belgiassa sovelletaan vain pakollista koulutusta. Koulu ei ole pakollinen.
  Bulgaria 5 16 Vuodesta 2012 lähtien pakolliseen koulutukseen sisältyy kaksi vuotta esiopetusta ennen kuin lapset aloittavat peruskoulun.[9][10]
  Brasilia 4 17 Viimeksi muutettu vuonna 2009.[11]
  Kanada 6 16 Paitsi Ontariossa ja New Brunswickissa: 6-18. Joillakin provinsseilla on poikkeuksia 14 vuoteen.
  Kiina 6 15
  Kroatia 6 15
  Kypros 5 15 Pakollinen koulutus alkaa yhdellä pakollisella esikouluopetuksen vuodella.[12]
  Egypti 6 14
  Viro 6/7 15/16 6-vuotiaat voivat tulla sisään, jos he kääntyvät 7: n sijasta 1. lokakuuta samana vuonna.
  Suomi 7 15-17 Alkuikä on neuvoteltavissa ± 1 vuosi. Päättyy peruskoulun oppimäärän tultua suoritetuksi tai 10 vuotta koulunkäynnin alkamisen jälkeen.
  Ranska 6 16 Vain pakollinen koulutus
  Saksa 6 16 Vaihtelee hieman eri osavaltioiden välillä.[13]
  Haiti 6 11 Haitin perustuslain mukaan koulutus on maksutonta. Kuitenkin myös julkiset koulut veloittavat huomattavia maksuja. 80% lapsista käy yksityisiä kouluja.
  Hongkong 6 17 Hongkongin laissa todetaan, että koulutus on vapaata 12 vuotta lukuun ottamatta yksityisiä kouluja tai tukikelpoisia kouluja.
  Unkari 3 16 Vuodesta 2015 lähtien päiväkoti on pakollinen 3-vuotiaasta, mutta poikkeuksia tehdään kehitystarpeista.
  Intia 6 14 Lasten oikeudet vapaaehtoiseen ja pakolliseen opetukseen elokuussa 2009 tekivät 6-14-vuotiaille lapsille vapaata ja pakollista.
  Indonesia 6 15
  Israel 3 18 Pakollinen koulutus tapahtuu lastentarhasta 12-luokkaan asti.
  Iran 6 12[14]
  Italia 6 16
  Jamaika 5 16 Vanhempien on kohdattava syyt lapsen laiminlyöntiin, jos he estävät lapsensa menemästä kouluun ilman päteviä syitä. Ei pakotettu.
  Japani 6 15
  Latvia 5 16[7][15]
  Luxemburg 4 16 [7]
  Malesia 6 12
  Malediivit 6 15
  Meksiko 6 18 Koulutusta vaaditaan lukion kautta
  Marokko 6 15
  Alankomaat 5 18 Opiskelijat saavat lähteä varhain, kun he ovat saaneet "alkukarsinta"
  Norja 6 15 Yhteensä kymmenen vuotta (opinto-opiskelu, ei koulutusta, kuten tässä ehdotetaan), jossa peruskoulu on 1-7 vuotta (ilman lukua) ja alempi keskiasteen koulu (arvosanoilla) on 8-10.
  Puola 7 18 Puolan laki erottaa pakollisen oppivelvollisuuden ja pakollisen koulutuksen
  Portugali 6 18 Portugalissa asuvien lasten (jos heillä on vähintään neljä kuukautta) on lapsen oikeus mennä kouluun. Kotikoulu on saatavana ilmoittautumalla kouluun ja neljännesvuosittain vain Portugalin opetussuunnitelmassa.
  Venäjä 6 17 Opiskelija voi lähteä vanhempiensa ja paikallisviranomaisten hyväksynnän jälkeen 15-vuotiaana.[16]
  Slovenia 6 15
  Singapore 7 15 Pakollisen oppivelvollisuuden laki 2000. Lapsille, joilla on erityistarpeita tai joilla on lupa olla kotikoulu, on vapautettu säädöstä, mutta marraskuussa 2016 hallitus ilmoitti, että laki ulottuu kohtalaisiin ja vakaviin erikoistarpeisiin, jotka alkavat vuonna 2019.[17][18]
  Espanja 6 16
  Syyria 6 15 Tyypilliset ikärajat yhdeksän vuoden pakollisesta koulutuksesta palkkaluokasta 1-9.
  Ruotsi 7 16
  Sveitsi 4-6 15 Vaihtelee kantonin mukaan.
  Taiwan 7 18 Tyypilliset ikäluokat 12 vuoden pakolliselle koulutukselle (vuodesta 2014 alkaen).
  Turkki 6 18 Koulutus on pakollista 1.-12. Koulutusvuodesta 2012-2013 alkaen koulutuksen uudistus astui voimaan pakollisen koulutuksen saamiseksi lukion loppuun asti. Järjestelmää kutsutaan yleisesti nimellä 4 + 4 + 4.
  Britannia 5[19] 18 Vaatimus on kokoaikaisen koulutuksen, mutta koulun osallistuminen ei ole pakollista (vuoden 1996 koulutuslain 7 §).
  Yhdysvallat 5-8 15-18 Ikäryhmät vaihtelevat osavaltioiden välillä. Alkuvuosi vaihtelee 5-8, ikä päättyy 15-18.[20]Wisconsin v. Yoderin oikeustapauksessa Yhdysvaltain korkein oikeus päätti vuonna 1972, ettei amissi-lapsia voi asettaa pakollisen opetuslainsäädännön alaisena 8. luokalle.
  Uruguay 6 14
  Zimbabwe 6 16 Tyypilliset iät 11 vuoden pakolliselle koulutukselle.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Oppivelvollisuuden suorittaminen muulla tavoin, Opetushallitus 12.7.2010
 2. Oppivelvollisuus ja koulupaikka, Opetushallitus 12.7.2010
 3. Perusopetuslaki 21.8.1998/628, Finlex 30.12.2010
 4. Perusopetuslaki 45 § Finlex.
 5. Lisää räätälöintiä pulpettipakon sijaan, pääkirjoitus, Helsingin Sanomat, 21.8.2014.
 6. Oppivelvollisuusiän nostaminen on turhaa, PETER JOHNSON JA PASI SAHLBERG, HS Vieraskynä 20.8.2014.
 7. a b c https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/2/24/Compulsory_Education_in_Europe_2016_2017.pdf
 8. https://nces.ed.gov/programs/digest/d08/tables/dt08_165.asp
 9. LITERACY IN BULGARIA : COUNTRY REPORT SHORT VERSION (PDF) eli-net.eu. Viitattu 29.8.2017.
 10. Compulsory Education in Europe : 2016/17 (PDF) webgate.ec.europa.eu. Viitattu 29.8.2017.
 11. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm
 12. http://www.highereducation.ac.cy/en/educational-system.html
 13. "Where home schooling is illegal", BBC News, March 22, 2010. 
 14. "نگرش مردم ایران به تحصیل زنان در دانشگاه منفی تر شده است". 
 15. http://www.studyinlatvia.eu/en/studies/education-system
 16. Federal law of Russia "On education", article 19.6
 17. Channel NewsAsia - Compulsory education for all special needs children from 2019 5 Nov 2016. Government of Singapore.
 18. Children with moderate to severe special needs to be part of Compulsory Education Act The Straits Times. 4 November 2016.
 19. Education Act 1996 s8 legislation.gov.uk. Viitattu 6 October 2016.
 20. Age range for compulsory school attendance and special education services, and policies on year-round schools and kindergarten programs.. Retrieved 28 November 2009.

Aiheesta muuallaMuokkaa

 • Opetushallitus
 • Kuikka, Martti T. (toim): Koko kansan koulu − 80 vuotta oppivelvollisuutta. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran vuosikirja 39. Helsinki, 2001. ISSN 0780-7694;39.