Ojakylänlahti

Perämeren lahti Hailuodon kunnassa

Ojakylänlahti on Perämeren lahti Hailuodon kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Lahti sijaitsee Santosen niemen ja Hanhisen välisellä alueella. Lahden leveys sen suulla, Kengännenän ja Rekonnokan välisellä alueella, on kolme ja puoli kilometriä, ja tältä linjalta lahden perukkaan mitattuna lahden pituus on noin 5,7 kilometriä. Ojankylän edustalla sijaitseva lahden pohjukka muodostaa Lahdenperä-nimisen sivulahden, jota erottaa Ojakylänlahdesta Kaaranselkä-niminen niemi. Lahdenperän ja Kaaranselän alue on luonnonsuojelualuetta. Ojakylänlahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.[1]

Petsamon laituri Ulkokarvossa Ojakylänlahdella.

Ojakylänlahti ja sen sivulahti Lahdenperä ovat molemmat matalia vesialueita. Veden syvyys ylittää kolmen metrin rajan vasta lähellä lahden suuta. Saaria on yksi, aivan lahden suulla sen etelärannalla sijaitseva Kengänkari, joka on seutukaavassa rakennuslain nojalla suojeltu alue.[1] Ojakylän lisäksi lahden rannalle sijoittuvat etelärannalla sijaitseva Ulkokarvon kylä ja pohjoisrannalla sijaitseva Vasken kylä.

Ojakylänlahden ja Lahdenperän sekä Kaaranselän niemen ranta-alueita hallitsevat kaislikot, ruoikot sekä leveät merenrantaniityt. Kaaranselkää ympäröivä vesialue on pääasiassa lietepohjaista matalikkoaluetta. Kaaranselän niemekkeellä tavataan vyöhykkeinä useita eri merenrantaniittytyyppejä, mukaan lukien niemekkeen keskiosissa sijaitsevat luhtakastikka- ja punanataniityt. Niemen itäosaa käytetään laitumena, jonka vuoksi järviruoikot ovat taantuneet. Kaaranselän alueen linnusto on runsasta, ja muodostuu useista kahlaaja- ja vesilintulajeista.[1]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c Ojakylänlahti ja Kengänkari 16.12.2003. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Viitattu 24.11.2007.