Neurofysiologia

osasto neurotieteessä ja fysiologiassa, joka sisältää hermoston toiminnan

Neurofysiologia on osasto neurotieteessä ja fysiologiassa, joka sisältää hermoston toiminnan. Neurofysiologinen tutkimus pyrkii selvittämään sen, miten hermosolut viestivät yhdisteiden ja synapsien kanssa.

Neurofysiologisia tutkimuksia ovat muun muassa aivosähkökäyrä, elektroneurografia, elektroneuromyografia, SSRselvennä, VEPselvennä, SEPselvennä, fMRTselvennä ja transkraniaalinen magneettistimulaatio.