Elektroneuromyografia

lääketieteellinen tutkimusmenetelmä

Elektroneuromyografia (ENMG) eli hermo- ja lihassähkötutkimus on lääketieteellinen tutkimusmenetelmä, jolla sähköisesti tutkitaan hermojen ja lihasten tilaa. ENMG-tutkimus koostuu neurografiasta ja myografiasta. Neurografiassa mitataan sensoristen ja motoristen hermojen johtumista stimuloitaessa yleensä pintaelektrodein tutkittavaa hermoa tietyn matkan päästä mittaavaan elektrodiin halutun hermon kohdalla; mitattavia suureita ovat mm. johtumisnopeus, amplitudi ja vasteen muoto. Mittasuureiden avulla voidaan päätellä kunkin mitattavan hermon johtumisominaisuuksia ja saada selvyyttä hermoihin liittyvistä sairauksista. (Elektro)myografia (EMG) toteutetaan yleensä neulamyografiana, jossa ohuilla elektrodineuloilla pistellään lihaksiin ja arvioidaan lihaksen sähköisen toiminnan luonnetta monitorikäyrältä ja ääniksi tulkittuna signaaleina. Mitattavia suureita ovat mm. insertioaktiviteetti, fibrillaatiot, amplitudin koon muutokset ja motoristen yksikkökokojen muutokset. EMG:llä saadaan tietoa lihaksen tilasta, hermolihasliitoksen tilasta ja lihaksen hermotuksesta.

Aiheesta muualla

muokkaa