Nettosähköteho

Nettosähköteho on se sähköteho, minkä sähkövoimalaitos kykenee tuottamaan vähennettynä sillä sähköteholla, minkä laitos tarvitsee omaan käyttöönsä. Monet lauhdevoimalaitokset tuottavat höyryturbiiniensa sähköntuotannon lisäksi myös nettosähkötehoonsa nähden merkittävän määrän, jopa puolet kaukolämmöksi kelpaavaa prosessilämpöä. Tämän vuoksi suurehkot sähkövoimalaitokset ovat muutaman kilometrin päässä kaukolämpöä käyttävien kaupunkien keskustoista.

Vesivoimalaitokset eivät tuota kaukolämpöä, koska niissä ei ole höyry-, vaan vesiturbiineja.