Vesiturbiini on laite, jolla virtaavan veden liike-energiaa muunnetaan akselin ja sitä myöten sähkövirtaa synnyttävän generaattorin pyörimisenenergiaksi. Turbiini on siis tavallaan pumpun vastakohta. Vesiturbiini yhdessä generaattorin kanssa on vesivoimalaitoksen pääkomponentti.

Kaplan-turbiini ja sähkögeneraattori.

Toiminnan teoria muokkaa

Turbiini on energianmuunnin. Se muuttaa veden painetta (potentiaalienergiaa) akselinsa pyörimisenergiaksi ja edelleen generaattorin pyörimisenergiaksi. Virtaava vesi ohjataan turbiinin juoksupyörän lapoihin, joihin se aiheuttaa voiman. Tämä voima vaikuttaa lapaan tietyn matkan ja tekee siten työn ja luovuttaa energiaansa turbiinille.

Reaktioturbiini muokkaa

Newtonin kolmas laki kuvaa reaktioturbiinin energiansiirtoa. Vesivirran paine laskee sen vaikuttaessa turbiinin lapoihin ja siten luovuttaa energiaa turbiinille.

Impulssiturbiini muokkaa

Newtonin toinen laki kuvaa impulssi- eli aktioturbiinin energiansiirtoa. Vesivirran paine (potentiaalienergia) muutetaan suuttimella liike-energiaksi. Suurinopeuksinen vesisuihku osuu turbiinin lapoihin ja suihkun suunta muuttuu. Suihku aiheuttaa lapaan impulssivoiman, joka vaikuttaa tietyn matkan tehden työtä turbiiniin ja siten antaen sille energiaansa.

Teho muokkaa

Vesivirrasta saatavissa oleva teho.

 

missä:

  •   teho (W tai J/s)
  •   turbiinin hyötysuhde
  •   veden tiheys (kg/m3)
  •   putoamiskiihtyvyys (Suomen leveysasteilla 9.81 m/s2)
  •   korkeusero (m, korkeusero sisään tulevan ja ulosmenevän veden pinnan välillä)
  •  = tilavuusvirta eli virtaama (m3/s)

Vesiturbiinien jaottelu muokkaa

Reaktioturbiinit muokkaa

Kaplan-turbiini soveltuu suurille virtaamille ja pienille pudotuskorkeuksille. Turbiinin juoksupyörä on potkurin tai aksiaalipumpun juoksupyörän muotoinen. Perinteiset Kaplan-turbiinit ovat olleet rakenteeltaan sellaiset, että generaattori on vesikanavan yllä ja itse turbiinin lavat roikkuvat alhaalla akselin varassa. Uudemmassa konstruktiossa nk. putkiturbiinissa turbiini ja generaattori sijaitsevat vesiputkessa olevassa tilassa.

 
750 MW:n tehoisen Francis-turbiinin juoksupyörää asennetaan Grand Couleen padolla.

Francis-turbiinit soveltuvat keskisuurille putouskorkeuksille, 20 m – 500 m. Niiden juoksupyörä muistuttaa keskipakopumpun vastaavaa.

Impulssiturbiinit muokkaa

Pelton-turbiinit soveltuvat pienille virtaamille ja suurille putouskorkeuksille. Turbiinin kehällä on lusikan muotoisia kuppeja, joihin vesivirta tulee tangentin suuntaisesti suurella nopeudella.

Tunnetaan myös läpivirtaus- ja Ossbergerturbiinina.