Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus

(Ohjattu sivulta NIKK)

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) oli vuonna 1995 perustettu sukupuoli- ja tasa-arvotutkimuksen yhteispohjoismainen osaamis- ja tietokeskus. NIKK:llä ei ollut virallista suomenkielistä nimeä, mutta keskuksen nimestä – Nordiskt institut för kunskap om kön – käytettiin suomennosta ”Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus”. NIKK toimi Oslon yliopiston yhteydessä, ja sitä rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN), joka lakkautti sen vuoden 2011 lopussa.[1] Päätös lakkautuksesta tehtiin nopeasti ja ilman virallista perustelua.[2] Syyksi on arveltu Norjassa käyty julkinen keskustelu naistutkimukselle ja feministiselle politiikalle myönnetyn julkisen tuen tarpeellisuudesta.[3]

NIKK toimi pohjoismaisen sukupuolitutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan välisenä sillanrakentajana. Se toimi aktiivisessa vuorovaikutuksessa Pohjoismaiden tasa-arvoministerien (MR-JÄM) ja tasa-arvoasiain virkamieskomitean (ÄK-JÄM) kanssa. NIKK osallistui pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön ohjelman ”Huomio sukupuoleen - tavoitteena tasa-arvoinen yhteiskunta” (2006–2010) toteuttamiseen.

NIKK ideoi, koordinoi ja toteutti hankkeita, joiden tavoitteena oli tarkastella tärkeitä tasa-arvo- ja sukupuolipoliittisia kysymyksiä, ja se pyrki myös takaamaan poliittisten keskustelujen ja aloitteiden laadun. Hankkeet käsittivät muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoyhteistyön ohjelmaa tukevia selvityksiä, katsauksia, raportteja ja tutkimushankkeita.

NIKK:in kustantama NIKK magasin-lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa, yleisesti 2 numeroa skandinaavisilla kielillä ja 1 englanniksi. NIKK magasin toimi keskustelukanavana sukupuolentutkimuksen, tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvotyön kentän välillä käytävälle dialogille.

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

  1. Nykymuotoinen NIKK lakkautetaan 23.11.2011. NIKK. Viitattu 30.1.2012. [arkistolinkki]
  2. Päivi Naskali: Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen (NIKK) lakkauttaminen 23.11.2011. Hilma-verkosto. Viitattu 30.1.2012. [vanhentunut linkki]
  3. Henry Laasanen: Norja lakkauttaa naistutkimuksen! www.uusisuomi.fi. 28.11.2011. Viitattu 30.1.2011.