Avaa päävalikko

Myllykosken voimalaitos sijaitsee Kouvolassa. Vuonna 1929 rakennetun vanhan voimalaitoksen koneisto kunnostettiin ja rakennettiin uusi tulvaluukku käytöstä poistetun Francis-turbiinin vesitiehen. Laitoksen teho kasvoi noin 2 MW ja vuosienergia noin 6 GWh.

Oy Vesirakentaja toimi projektissa rakennuttajan konsulttina sekä suunnitteli tarvittavat työpadot, voimalaitoksen sisätiloissa tehtävät muutostyöt ja imuputken kunnostuksen.

Myllykoskella on myös vuonna 1997 rakennettu laitos, jonka rakennusvirtaama on 2x160 m3/s ja teho 2x11 MW.

Myllykoskella on pudotuskorkeutta 7 metriä. Keskivirtaama on 110 m³/s.