Muoto (biologia)

taksonomisen luokittelun alin taso

Muoto (forma, f.) on yleisesti ottaen taksonomisen luokittelun alin taso ja se on myös alalajin sekä muunnoksen ohella yksi kolmesta yleisesti käytössä olevasta lajinsisäisestä taksonomisen luokittelun tasosta. Muotoa alempina taksonomisina tasoina voidaan joistakin lajeista erottaa joitain paikallisia kantoja tai rotuja, kuten tunturihärkin (Cerastium alpinum) Kaavin serpentiinirotu.

Saman lajin eri muodot eroavat toisistaan vähemmän kuin muunnokset tai alalajit, mutta lajinsisäisessä taksonomisessa luokittelussa ei ole tarkkoja rajoja siitä, paljonko milläkin tasolla yksilöiden tulee erota toisistaan. Alkuperältään eliölajin muoto voi olla luontainen tai jalostettu, kuten koreakärsämö (Achillea ptarmica f. multiplex), joka on ojakärsämön (Achillea ptarmica) kerrannaiskukkaiseksi jalostettu muoto.

Yleiskielessä eri muodoiksi kutsutaan toisinaan myös puutarhakasvien tuotannossa kasveista jalostettuja erilaisia lajikkeita, vaikka niitä ei taksonomisesti luokiteltaisikaan muodoiksi.