Muoto (biologia)

kasvien luokittelun alintaso

Muoto (f.) on yleisesti ottaen taksonomisen luokittelun alin taso. Muoto voi olla luontainen tai jalostettu, kuten esimerkiksi ojakärsämön (Achillea ptarmica) kerrannaiskukkainen muoto, koreakärsämö (Achillea ptarmica f. multiplex). Muotoa alempina taksonomisina tasoina voidaan joistakin lajeista erottaa joitain paikallisia kantoja tai rotuja, kuten esimerkiksi tunturihärkin (Cerastium alpinum) Kaavin serpentiinirotu.

Muoto on alalajin ja muunnoksen ohella yksi kolmesta yleisesti käytössä olevasta lajinsisäisestä taksonomisen luokittelun tasosta. Saman lajin eri muodot eroavat toisistaan vähemmän kuin muunnokset tai alalajit, mutta lajinsisäisessä taksonomisessa luokittelussa ei ole tarkkoja rajoja siitä, paljonko milläkin tasolla yksilöiden tulee erota toisistaan.

Eri muodoiksi kutsutaan toisinaan myös puutarhakasvien tuotannossa kasveista jalostettuja erilaisia lajikkeita, vaikkei niitä taksonomisesti luokiteltaisikaan muodoiksi.