Muunnos (biologia)

taksonomisen luokittelun taso, joka on alalajin ja muodon välissä

Muunnos (varietas, var.) on eliöiden taksonomisen luokittelun taso, joka on alalajin ja muodon välissä. Eri muunnoksia edustavat yksilöt kuuluvat siis samaan lajiin, mutta eroavat jossain määrin toisistaan. Muunnoksiin jaettava taksoni voi olla alalaji tai myös laji. Esimerkiksi juolasara (Carex nigra var. nigra), tupassara (Carex nigra var. juncea) ja kankeasara (Carex nigra var. recta) ovat jokapaikansaralajin (Carex nigra) muunnoksia ja merirantaluikka (Eleocharis palustris subsp. palustris var. lindbergii) on pohjanrantaluikan (Eleocharis palustris subsp. palustris), rantaluikan alalajin, toinen muunnos.