Monipuoluejärjestelmä

poliittinen järjestelmä

Monipuoluejärjestelmä on puoluejärjestelmä, jossa monta puoluetta kilpailee äänestäjien äänistä.[1] Monipuoluejärjestelmää pidetään demokratian lähtökohtana.

Monipuoluejärjestelmälle vastakkaisia ovat yksipuoluejärjestelmä, jossa on yksi sallittu puolue, ja puolueettomat järjestelmät, joissa puolueet ovat yleensä kiellettyjä ja ehdokkaat valitaan jollain muulla perusteella.

Vaalijärjestelmästä riippuu millaiseksi puolueiden määrä ja kannatus kehittyy. Suhteellinen vaalitapa suosii monia puolueita, joiden on muodostettava koalitiohallituksia turvatakseen parlamentin kannatuksen, kun taas enemmistövaali johtaa usein kaksipuoluejärjestelmään, jossa valta vaihtelee kahden suurimman puolueen välillä.

Monipuoluejärjestelmässä voi tietyissä tapauksissa muodostua tilanne, jossa on yksi vahva hallituspuolue ja sille muodollinen, yleensä vähemmistöön jäävä oppositiopuolue, joka ei ajoittain valtaan päästessäkään juurikaan pysty muuttamaan instituutioita tai politiikan perusteita, mutta luo vaikutelman kaksipuoluejärjestelmästä ja valinnan mahdollisuudesta tuottamatta poliittista riskiä esimerkiksi talouspolitiikalle ja investoinneille.

Lähteet muokkaa

  1. Perussanakirja: monipuoluejärjestelmä: valtiollinen järjestelmä, jossa toimii monta puoluetta