Metsätyöläinen oli vuosina 1926–1935 ilmestynyt Kanadan Puutavaratyöläisten Teollisuusliiton[1] (Lumber Workers’ Industrial Union of Canada, vuosina 1930–1932 Lumber and Agricultural Workers’ Industrial Union) suomenkielinen lehti.

Kommunistisen LWIUC:n julkaisema Metsätyöläinen oli tarkoitettu ammattiliiton sisäiseksi tiedotusvälineeksi sekä tekemään propagandaa metsätöissä työskentelevien kanadansuomalaisten keskuudessa. Lehti oli aluksi monistettu, mutta vuodesta 1927 lähtien se painettiin Vapauden kirjapainossa Sudburyssa. Taloudellisten vaikeuksien takia Metsätyöläinen ei ilmestynyt lokakuusta 1929 toukokuuhun 1930. Ammattiliiton nimenvaihdon aikana sen nimenä oli Maa- ja Metsätyöläinen. Toimittajina työskentelivät aluksi Alfred Hautamäki sekä vuodesta 1929 lähtien Hannes Sula ja Kalle Salo sekä muut LWIUC:n virkailijat. Lehden levikki oli 800 kappaletta vuonna 1926.[2]

Lähteet muokkaa

  1. Järjestön suomenkielinen nimi, Canadan Suomalainen Järjestö 25 vuotta, s. 102–105. Sudbury, Ontario: Vapaus Publishing Company, 1936. Teoksen verkkoversio. (Arkistoitu – Internet Archive)
  2. Pilli, Arja: The Finnish-language Press in Canada, 1901–1939: A Study in the History of Ethnic Journalism, s. 213–215. Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Dissertationes humanarum litterarum 34. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1982. ISBN 951-41-0447-1.