Merkintäoikeusanti

osakeanti
(Ohjattu sivulta Merkintäoikeus)

Merkintäoikeusanti eli kuponkianti tarkoittaa osakeantia, jossa osakkeenomistajat saavat merkitä yhtiön osakkeita vanhan omistuksensa suhteessa.

Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus osakeannissa annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Jos yhtiössä on useita osakelajeja, etuoikeus toteutetaan tarjoamalla kunkin lajin uusia osakkeita samassa suhteessa kuin osakkailla ennestään oli kunkin lajin osakkeita.[1] Jos osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketaan, kyseessä on suunnattu osakeanti.

Merkintäoikeus muokkaa

Merkintäoikeusannissa vanhoihin osakkeisiin liittyy merkintäoikeus. Kukin merkintäoikeus tuottaa oikeuden merkitä annin ehdoissa määrätyn määrän osakkeita.

Merkintäoikeus on arvopaperi, jonka voi tavallisesti myydä eteenpäin, jollei sitä halua itse käyttää. Merkintäoikeuksilla on taloudellista arvoa erityisesti silloin, jos osakkeiden merkintähinta alittaa niiden käyvän arvon. Osakas, joka ei halua myydä osakkeitaan mutta ei myöskään sijoittaa yhtiöön lisää rahaa, voi saada tuloja myymällä merkintäoikeutensa. Merkintäoikeudet ovat voimassa ainoastaan osakeannin ajan ja raukeavat arvottomina osakeannin päätyttyä.[2]

Osakeantilippu muokkaa

Paperisten osakekirjojen aikaan merkintäoikeusantiin osallistuttiin luovuttamalla osakekirjassa kiinni olleita osakeantilippuja eli kuponkeja. Tästä syystä merkintäoikeusannin vanha nimitys on kuponkianti.[2]

Osakeantitodistus muokkaa

Merkintäoikeuden osoittamiseksi voidaan antaa osakeantitodistus. Todistus voidaan antaa silloin, kun osakekirjassa ei ole osakeantilippuja tai niitä ei jostain muusta syystä käytetä.[3]

Osakeantitodistuksen tulee sisältää osakemerkinnän ehdot. Osakeantitodistusta ei voi käyttää, jos käytetään osakeantilippuja.[4]

Lähteet muokkaa

  1. Osakeyhtiölaki 6:3
  2. a b Lindström Kim, Lindström Tom: Onnistu osakemarkkinoilla, s. 323–324. Helsinki: Talentum, 2011. ISBN 978-952-14-1721-4.
  3. Taloustiedon taloussanasto. Hakusana osakeantitodistus. Taloustieto r.y., 1987.
  4. Osakeyhtiölaki 3:12 finlex.fi.