Suunnattu osakeanti

Suunnattu osakeanti tarkoittaa osakeantia, jossa yhtiö antaa oikeuden merkitä uusia osakkeita aiemmista omistusosuuksista poiketen. Lähtökohtaisesti yhtiön vanhoilla osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita vanhan omistuksensa suhteessa (merkintäoikeusanti). Kun tästä oikeudesta poiketaan, kyseessä on suunnattu osakeanti. Suunnatun osakeannin merkitsijöiden suhteellinen osuus yhtiön osakkeista kasvaa muiden osakkeenomistajien omistuksen kustannuksella.

Suomen osakeyhtiölain mukaan suunnatun osakeannin voi toteuttaa vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Jos suunnattu osakeanti on maksuton anti, syyn on oltava erityisen painava sekä yhtiön kannalta että kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden.[1]

Suunnatussa annissa poiketaan osakkeenomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta. Annin syy voi olla esimerkiksi se, että yhtiöön halutaan ottaa uusi osakas.[2] Muita syitä voivat olla mm. pääomarakenteen vahvistaminen, edullisen rahoituksen turvaaminen, toimintaedellytysten turvaaminen ja yhtiön strategian toteuttaminen. Suunnatulla annilla voidaan myös rahoittaa yrityskauppoja. Sen avulla voidaan joskus jopa välttää yhtiön konkurssi.[3]

Suunnatusta annista päättää yhtiökokous OYL 5:27:n mukaisesti eli päätös edellytetään tehtävän 2/3:n määräenemmistöllä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista sekä äänistä. 2/3:n määräenemmistöä edellytetään myös niiden osakkaiden joukolta, joiden oikeudet heikkenevät.lähde?

LähteetMuokkaa