Matti Piipponen

Matti Piipponen (17. kesäkuuta 18946. toukokuuta 1980) oli korkeimman oikeuden presidentti vuosina 1963–1964.

Valmistuttuaan ylioppilaaksi Joensuun klassillisesta lyseosta vuonna 1912 Piipponen lähti lukemaan lakia Helsinkiin ja suoritti oikeustutkinnon 1917. Hän solmi vuonna 1928 avioliiton Liisa Järnefeltin kanssa.

Piipponen oli vasta 26-vuotias, kun hänet nimitettiin ylimääräiseksi virkamieheksi korkeimpaan oikeuteen. Hän toimi myös ylimääräisenä kopistina valtioneuvostossa ja 1921–1922 apulaisesittelijänä oikeusministeriössä. Hän oli 1935–1936 lainvalmistelukunnan nuorempi jäsen. Korkeimman oikeuden jäseneksi ja oikeusneuvokseksi Piipponen nimitettiin vuonna 1936. Sitä ennen hän oli ehtinyt toimia korkeimmassa oikeudessa ylimääräisenä esittelijänä ja notaarina sekä nuorempana ja vanhempana oikeussihteerinä. Helmikuussa 1963 Piipponen nimitettiin korkeimman oikeuden presidentiksi. Tässä virassa hän toimi vuoteen 1964 asti, jolloin hän saavutti virallisen eroamisiän ja jäi eläkkeelle.


Edeltäjä:
Toivo Tarjanne
Korkeimman oikeuden presidentti
1963–1964
Seuraaja:
Antti Hannikainen