Materiaalifysiikka

fysiikan osa-alue

Materiaalifysiikka on soveltavan fysiikan ja materiaalitieteen osa-alue, joka keskittyy aineen eli materiaalien rakenteen ja ominaisuuksien tutkimukseen. On jossain määrin hankalaa vetää rajaa materiaalitieteen ja materiaalifysiikan välille, sillä materiaalien tutkimuksessa kemia ja fysiikka ovat hyvin lähellä toisiaan ja tutkimus on yleensä monitieteellistä.

Materiaalifysiikka voidaan jakaa modernin fysiikan teorioita käyttävään atomifysiikkaan ja klassisesta fysiikasta tuttuun jatkuvan aineen fysiikkaan. Materiaalifysiikkaan ei sisälly ydinfysiikka tai hiukkasfysiikka, sillä materiaalifysiikassa tutkimuksen kohteena on alkeishiukkasten sijaan atomitason ilmiöt, atomien väliset sidokset, ja siitä isommat rakenteet.

Materiaalifysiikkaa voidaan katsoa olevan ainakin seuraavat fysiikan osa-alueet joko kokonaan tai osittain

Materiaalifysiikkaa voi Suomessa opiskella yliopistoissa esimerkiksi Helsingin yliopistossa Fysikaalisten tieteiden laitoksella, Aalto-yliopistossa Otaniemessä Teknillisen fysiikan ja matematiikan osastolla, Jyväskylän yliopistossa Fysiikan laitoksella, ja Turun yliopistossa Fysiikan laitoksella.

Aiheesta muualla

muokkaa