Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma on 4-vuotinen 240 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jonka erikoistumisvaihtoehtoja ovat teolliset pintakäsittelyt, rakennusten pintakäsittelyt, teollinen maalaus ja materiaali- ja korroosiotekniikka. Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan AMK-insinööritutkinnon voi suorittaa vain Metropolia Ammattikorkeakoulussa Vantaan Myyrmäessä. Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma antaa hyvin laaja-alaisen tuntemuksen fysiikasta, kemiasta, materiaaliopista, pintakäsittelystä, pintakäsittelyaineista ja markkinoinnista. Koulutusohjelma antaa perusteet vahvalle ammattitaidolle mm. maaliteollisuuteen, rakennusteollisuuteen, betoniteollisuuteen, sähköpinnoitusteollisuuteen ja valmistustekniikkaan.

Katso myös muokkaa