Markkinointitutkimus

Markkinointitutkimus on toimenpide, jolla systemaattisesti kerätään ja analysoidaan tietoa esimerkiksi markkinoista, markkinoinnista, mainonnasta tai imagosta.

Markkinointitutkimus sekoitetaan helposti markkinatutkimukseen, joka kuitenkin on edellistä suppeampi käsite. Markkinatutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään paremmin markkinaa ja siellä vaikuttavia tekijöitä kun taas markkinointitutkimuksella tarkoitetaan kaikkea sitä tutkimusta jolla pyritään ymmärtämään paremmin yrityksen liiketoimintaympäristöä ja erityisesti asiakasrajapintaa.

Markkinointitutkimuksen käyttötarkoitukset:

 • Markkinoinnin tai mainonnan tehokkuuden mittaaminen
 • Toimivimpien markkinointikanavien hahmottaminen
 • Uusien markkinointi- tai mainontamahdollisuuksien hahmottaminen
 • Yrityskuvan tai imagon kohottaminen
 • Markkinointi- ja myyntitoiminnan tuotos-panossuhteen parantaminen
 • Kilpailuedun tutkiminen
 • Asiakastyytyväisyystutkimukset

Markkinointitutkimuksen tyypillinen toteutusprosessi:

 1. Ongelman tai tavoitteen määrittäminen
 2. Tutkimuskonseptin luominen
 3. Tiedonkeruu
 4. Analysointi
 5. Käytäntöön soveltaminen

Markkinointitutkimuksia toteuttavat Suomessa esimerkiksi markkinointitutkimusalan yritykset.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. ESOMAR, markkinatutkimus- ja markkinointitutkimus käsitteiden laadulliset tekijät
 2. ISO (International Organization for Standardization) (englanniksi) ISO 20252 standardi

Aiheesta muualla muokkaa