Asiakastutkimus on tutkimus, jolla selvitetään esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä, asiakkaiden mieltymyksiä, ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä tai asiakassuhteen muutoksia. Asiakastutkimuksen tiedonkeruumetodit ovat markkinatutkimuksen kaltaisia, eli asiakastutkimuksen tiedonkeruu tyypillisimmin toteutetaan kyselynä.

Asiakastyytyväisyystutkimus on tyypillisin asiakastutkimuksen muoto ja samalla yksi yleisimmin toteutettuja tutkimuksia yrityksissä.

Asiakastyytyväisyyteen liittyy kiinteästi asiakasuskollisuus. Suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta on tutkittu mm. TNS gallupin Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa