Maatalouspolitiikka

Maatalouspolitiikka muodostuu maatalouteen vaikuttavista hallituksen toimintalinjoista ja toimenpiteistäselvennä. Sen tavoitteisiin voi kuulua maanviljelijöiden tulotason turvaaminen, omavaraisuus, vientiylijäämän tuottaminen tai edulliseen maahantuontiin pyrkiminenselvennä. Maatalouspolitiikkaa voidaan toimeenpanna ulkoisen tasapainonselvennä osalta tuontikiintiöin, vientituin tai teknisin vaatimuksin tai tullien tai tuontikiintiöiden välitykselläselvennä.

Sisäisen tasapainonselvennä osalta maatalouspolitiikkaan voi sisältyä erilaisia maataloustuotantoon liittyviä tukia, kuten ympäristötukea, pinta-alalisää, tuotannon määrään liittyviä tukiaisiaselvennä.

Euroopan unionin mailla on yhteinen maatalouspolitiikka CAP (engl. Common Agricultural Policy), joka määrittää myös Suomen maatalouspolitiikanselvennä.[1]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Kettunen, L., Knuutila, M. & Niemi, J.: Suomen maatalouspolitiikka ja sen asema kansantaloudessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 2012, 108(4). vsk, s. 416-426. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 29.10.2016