Lypsykarja

maidontuotantoon ja jalostukseen käytettävä nautarotu

Lypsykarja on nautakarjaa, jota käytetään ja jalostetaan maidontuotantoon.

Lehmiä lypsyasemalla.

Nykyaikainen lypsyrodun lehmä tuottaa maitoa suurimman osan aikuiselämästään. Maidontuotanto alkaa lehmän ensimmäisestä poikimisesta noin kahden vuoden iässä ja jatkuu jaksoittain sen elämän loppuun, yleensä siis lopettamiseen tai teurastamiseen saakka. Lehmän maidontuotanto heikkenee lypsykauden jatkuessa ja palautuu huippuunsa uuden poikimisen myötä. Tiineysajan loppupuolella lehmän maidontuotannon annetaan katketa joksikin aikaa, lehmä "pannaan umpeen" tai sen annetaan "mennä umpeen". Tyypillinen lehmä poikii noin kerran vuodessa. Syntyvistä lehmävasikoista osa jätetään tilalle tai myydään kasvamaan hiehoiksi, sonnivasikoista vain harva päätyy siitokseen. Loput vasikat kasvatetaan teuraaksi.

Kun lehmän maidontuotanto vanhuuden takia vähenee tai sillä ilmenee terveys- tai muita ongelmia, lehmästä luovutaan ja se lopetetaan tai teurastetaan. Lehmä voi lypsää kohtalaisia määriä jopa seitsemäntoista vuotta, mutta käyttöikää lyhentävät esimerkiksi utaretulehdukset, tiinehtyvyysongelmat, tapaturmat ja huono rakenne. Keskivertolypsylehmä poistetaan karjasta yleensä noin viisivuotiaana.

Jalostus muokkaa

Lypsykarjan jalostus pyrkii mahdollisimman tehokkaaseen maidontuotantoon. Jalostuksen ensisijainen tavoite on korkeatuottoinen ja runsaan maidontuotannon rasitusta mahdollisimman pitkään kestävä lehmä, jonka maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet ovat halutunlaisia. Voin ollessa arvokas vientituote korkea rasvapitoisuus oli arvokas seikka, nykyisin toivotaan muun muassa juuston valmistusta tukevaa korkeampaa valkuaispitoisuutta. Lypsymäärien lisäksi tärkeitä jalostustavoitteita ovat lehmän käyttöarvolle tärkeät ominaisuudet kuten terveyttä ja pitkää käyttöikää edistävät hyvät jalka- ja utarerakenteet, hyvä hedelmällisyys, poikimis- ja lypsyominaisuudet, koko sekä luonne.

Tämä nisäkkäisiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.