Luettelo tunnetuista nurmekselaisista

Tunnettuja Nurmeksessa syntyneitä tai asuneita henkilöitä: