Liikennetekniikka on käsite, johon kuuluu liikennesuunnittelun lisäksi liikenteen valvonta ja ohjaus sekä liikenneväylien kunnossapito.[1] Liikennetekniikkaa kuten liikenteen maankäyttöä ja liikennesuunnittelua on pyritty kehittämään siten, että voitaisiin huomioida kulttuuriympäristön kaikki osa-alueet ja liikennetekniikkaa voitaisiin toteuttaa väestön tarpeita vastaavasti.[2]

Liikenteen valvonta

muokkaa

Liikenteen valvontaa ja ohjausta varten saadaan tietoa tarkkailemalla liikennevirtoja koskevaa dataa.[3] Liikenneturvallisuutta ylläpidetään viranomaisten yhteistyöllä, joihin kuuluvat poliisi ja pelastuslaitos.[4]

Liikenneturvallisuus ja liikenneväylien huolto

muokkaa

Lentoliikennettä valvotaan lennonvarmistusmenetelmillä.[5] Rautateiden turvallisuutta on kehitetty Suomessa esimerkiksi Digi-rata-hankkeen avulla, jossa käytetään hyväksi uusinta teknologiaa.[6] Tieverkon kunnossapitoon kuuluu muun muassa kuivatus ja päällysteiden kunnossapito. Tieliikenteen turvallisuudesta huolehditaan myös siten, että vauriokohdista varoitetaan liikennemerkein.[7] Vesiväylien kunnossapitoon kuuluu poijujen ja viittojen tarkastaminen ja korjaus sekä väylien ruoppaukset.[8]

Liikennejärjestelmät

muokkaa

Liikennejärjestelmätyöllä eri tahot kehittävät liikennesuunnittelua pitkällä tähtäimellä. Tällöin on otettava huomioon kaupunkialueiden väestön kasvun asettamat vaateet. Liikennejärjestelmiä kehittävää liikennetekniikkaa ovat myös joukkoliikenteen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi.[9]

Lähteet

muokkaa
  1. Tietoa valtion väylistä Väylävirasto. Viitattu 3.2.2024.
  2. Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka Aaltoyliopisto. Viitattu 3.2.2024.
  3. Fintraffic Fintraffic. Viitattu 3.2.2024.
  4. Liikenneturvallisuus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Viitattu 3.2.2024.
  5. Fintraffic ANS - Luotettavaa lennonvarmistusta Fintraffic. Viitattu 3.2.2024.
  6. Fintrafficin raideliikenteenohjauksen strategia Fintraffic. Viitattu 3.2.2024.
  7. Teiden kunnosta huolehtiminen Väylävirasto. Viitattu 3.2.2024.
  8. Vesiväylien kunnossapito Väylävirasto. Viitattu 3.2.2024.
  9. Liikennejärjestelmätyö Ely-keskus. Viitattu 3.2.2024.