Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson aikana (SFS-EN 13306 2001).

Tietojärjestelmien kunnossapitoa sanotaan tietokoneen ylläpidoksi.[1]

Henkilöiden kunnossapitoa sanotaan huoltamiseksi tai huolenpidoksi, jota on esimerkiksi lastensuojelu.[2]

Kunnossapito Suomessa

muokkaa

Kunnossapidosta puhutaan teiden, katujen, kevyen liikenteen väylien, latujen, avantojen, rakennusten ja teollisuuden tuotantokoneiden hoidon yhteydessä. Teiden kunnossapidon rahoitus on asia, joka on eduskunnan päätösvallan alainen. Teiden kunnossapito on yleensä tietyötä. Asfaltoiduilla teillä keskeinen kunnossapitotoimenpiteitä ovat asfalttipinnan paikkaamiset ja uusimiset. Sorateillä kunnossapitotarve on suurempi kuin asfalttiteillä. Siellä kunnossapitoon kuuluu paikkaamiseen ja soran lisäämisen lisäksi tien tasaus, pölynsidonta sekä ajoittaiset toimenpiteet kelirikon ja roudan aiheuttamien vaurioiden ehkäisemiseksi. Maanteillä on siltoja, joiden huolto on osa teiden kunnossapitoa.[3] Latujen kunnossapito alkaa syystalvella latupohjan tiivistämisellä. Tiivistettyä lunta täytyy olla 5-10 cm, ennen kuin latuja ryhdytään tekemään latukoneella. Kosteille alueille, kuten soisille ja ojaisille paikoille latuja voidaan tehdä vasta kovien pakkasten jälkeen, jolloin ne ovat jäätyneet kunnolla. Lumisateen ollessa rankka latujen kunnossapidon ensisijaisena kohteena ovat eniten käytetyt ladut ja niistä nimenomaan valaistut ladut, sitten huolletaan yhdysladut ja myöhemmin huolletaan syrjemmässä olevat vähemmän käytetyt ladut.[4] Rakennusten kunnossapitoon kuuluu sekä ulkopuolella että sisäpuolella olevien vaurioituneiden kohtien korjaus sekä sisäpuolella ilmaastoinnista ja sisäilman laadusta huolehtiminen.[5]

Lähteet

muokkaa

Katso myös

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa