Liettuan kunnallispiirit

Kunnallispiiri on Liettuan paikallishallintoon liittyvä käsite.

Liettuan kymmenen lääniä kuusinekymmenine kunnallispiirineen

Maassa on 60 kunnallispiiriä, joilla on yhteinen vaaleilla valittu kunnanvaltuusto. Kunnallispiirien muodostamat useiden hajallaan olevien kaupunkien ja muiden paikallishallinnon alueiden ovat suurehkoja, joka käsittäviä yksiköitä, jotka kykenevät järjestämään omassa keskuudessaan paikallishallinnon palvelut. lähde?

Kunnallispiirit sijaitsevat läänijaon mukaisissa lääneissä, joita Liettuassa on 10. Läänit Liettuassa ovat valtionhallinnon aluehallintoa, jota johtaa valtion nimittämän virkamies. lähde?

Erona Suomeen on sen, että Suomessa ei useiden kuntien lähinnä Euroopan unioni kehitysprojekteja varten muodostamat seutukunnat vastaa samaa, vaan Suomessa on täysi kuntaitsehallinto, jossa kunnat vapaaehtoisesti kuntayhtymissä tuottavat kalleimmat ja keskitetyimmät kunnallishallinnon palvelukset, kuten ammattikorkeakoulut ja keskussairaalat. lähde?